5

Чому в українській мові (особливо у представників старшого віку, які проживають на теренах Волинської, Рівненської областей) у вимові присутній звук «г» перед голосними у словах, що не мають такого звуку при написанні та літературній мові (гурок, гокно, гоко, Голька, Гандрій)?

2
 • 1
  Так-так, ще Гіталія, Гіван, мене завжди дивували такі поєднання і будучи дітьми ми щиро дивувались чого наші сусідки-бабці говорять так "по сільському".
  – Anna2903
  Feb 27, 2018 at 16:57
 • 1

1 Answer 1

4

Це лінґвістичне явище зветься «протéза», «приєднання до слів переднього неетимологічного опорного або перехідного звука для зручності вимови». Протеза поширена в багатьох слов'янських мовах, зокрема, в українській (укр. «він» vs. рос. «он», укр. «гострий» vs. рос. «острый», укр. «вухо» vs. рос. «ухо», тощо), в білоруській (біл. «ён» vs. рос. «он»). Волинські діялекти широко застосовують протезу, як от у ваших прикладах, проте не всі ці волинські слова увійшли в літературну українську мову.

2
 • 3
  Дуже дякую за відповідь!
  – Anna2903
  Feb 27, 2018 at 18:10
 • 3
  @Anna2903, у нас тут прийнято дякувати методом голосування (upvote). :-) Якщо надана відповідь повністю влаштовує вас як автора оригінального запитання, ви можете також позначити її як Прийняту (Accepted Answer), натиснувши на прапорець ✔, який знаходиться під стрілочками голосування.
  – bytebuster
  Feb 27, 2018 at 23:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.