12

як пишеться по-батькові - через дефіс/ разом/ чи окремо??

коли навчалась в школі було через дефіс, а зараз зустрічала окремо.

по батькові сполука
незмінювана словникова одиниця

1
  • Ніколи не посалося "по батькові" через дефіс. Дефіс -- це видумка "грамотєїв" Commented May 26, 2021 at 6:53

1 Answer 1

8

По батькові — складова частина власного імені людини, що вказує на ім'я батька.

Бригадирів знає [Шагайда] на ім'я і по батькові — Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 11.

0

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.