9

як пишеться по-батькові - через дефіс/ разом/ чи окремо??

коли навчалась в школі було через дефіс, а зараз зустрічала окремо.

по батькові сполука
незмінювана словникова одиниця

1
 • Ніколи не посалося "по батькові" через дефіс. Дефіс -- це видумка "грамотєїв" May 26 '21 at 6:53
5

По батькові — складова частина власного імені людини, що вказує на ім'я батька.

Бригадирів знає [Шагайда] на ім'я і по батькові — Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 11.

0
-2

Українською російське "отчество" перекладається як:

 • "ІМ'Я по батькові" (рос. - имя по отцу) - ТІЛЬКИ у цій зв'язці "по" пишемо окремо;
 • "ПО-БАТЬКОВІ"(аналог рос. - ОТЧЕСТВО) - тут, коли не застосовуємо "ІМ'Я", пишемо "по-батькові" через дефіс
2
 • 1
  Віро, чи можете Ви чимось довести це? Якесь посилання на словник/підручник?
  – Sasha
  Nov 4 '20 at 15:32
 • 3
  -1: незрозуміло, чому відповідь ґрунтується на перекладі з іноземної мови. У запитання про це ніде не йдеться.
  – bytebuster
  Nov 4 '20 at 15:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.