5

Я знайшов таке:

  • У лінгвістичному аспекті поняття «неоднаковий» означає «відмінний від іншого (інших), який не збігається з іншим (іншими); різний».

  • Синонімами поняття «різний» (у значенні «позбавлений схожості, однаковості») є «відмінний», «несхожий», «неоднаковий», «розбіжний».

Але до відповіді це мене не наблизило.

1 Answer 1

6

Повних синонімів не буває. Слово може містити у собі схожу семантичну картину, але відрізнятися за тим, з якими словами воно зазвичай комбінується (наприклад, можна зачинити двері і заплющити очі, але не можна заплющити двері і зачинити очі, якщо це тільки не високохудожнє вимахування) і в яких ситуаціях може вживатися.

Наприклад, слово "відмінний" не може замінити слово "різний" у таких випадках:

— Який жанр літератури тобі подобається найбільше? – Мені подобаються різні жанри.

— До свята ми приготували багато різних наїдків.

— Для відповіді на це питання треба зважити різні аспекти.

Як бачимо, слово "різний" містить у собі сему "бути одним з низки чогось" чи "становити низку". Зрозуміло, що елементи цієї низки відрізняються одне від одного, але не це основний сенс нашого повідомлення.

А от коли треба підкреслити саме те, що щось відрізняється від чогось, ми кажемо, що ці об'єкти відмінні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.