4

В українській мені зустрічались такі варіанти розрізнення родичів у родоводі:

  • за материнською/батьківською лінією (приклади є на сторінках раз, два);
  • по мамі/матері/татові/батькові (приклади є на сторінках три, чотири);

Чи є між ними стилістична різниця? Друга форма виглядає коротшою та зручнішою, але побоююсь, що це просторіччя.

Цікавить найточніший аналог англійським maternal/paternal, але знайдені результати з Українсько-англійського словника 1955 р. (К. Андрусишин, Я. Крет) для maternal та paternal потрібного мені контекстного перекладу не містять.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.