5

В українській мені зустрічались такі варіанти розрізнення родичів у родоводі:

  • за материнською/батьківською лінією (приклади є на сторінках раз, два);
  • по мамі/матері/татові/батькові (приклади є на сторінках три, чотири);

Чи є між ними стилістична різниця? Друга форма виглядає коротшою та зручнішою, але побоююсь, що це просторіччя.

Цікавить найточніший аналог англійським maternal/paternal, але знайдені результати з Українсько-англійського словника 1955 р. (К. Андрусишин, Я. Крет) для maternal та paternal потрібного мені контекстного перекладу не містять.

1
  • в чому проблема сказати «по жіночій лінії», «по чоловічій лінії», коли йдеться про передачу генома? Адже, батьки - це і батько, і мати. May 13 at 19:47

1 Answer 1

1

Обидва способи розрізнення родичів у родоводі - за материнською/батьківською лінією та по мамі/матері/татові/батькові - є правильними та зрозумілими для української мови. Обидва варіанти можна вважати стильними та прийнятними для використання у розмовній та писемній мові.

Щодо англійських термінів, то для розрізнення родичів за материнською лінією використовується термін "matrilineal", а для розрізнення за батьківською лінією - "patrilineal". Також для материнської гілки роду можна використовувати термін "maternal" (як у вас вже було зазначено), а для батьківської гілки - "paternal". Терміни "maternal" та "paternal" використовуються ширше, ніж лише для розрізнення родичів у родоводі, тому можуть мати більш широкий контекст.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.