10

Читаючи політичні новини, часто зустрічається прикметник partisan, наприклад:

[…] partisan attacks on the FBI & DOJджерело

За змістом, це слово має два аспекти:

 • «той, що відповідає інтересам однієї політичної партії» — вузький зміст;
 • «той, що відповідає інтересам певної групи людей, і часто суперечить інтересам інших груп» — ширший зміст, оскільки party — це не завжди політична партія, а може бути просто група людей зі спільними інтересами чи точкою зору.

Також є слово bipartisan, як-то у словосполученні bipartisan agreement, яке означає угоду, яка узгоджена між обома партіями.

Вочевидь, слово партизанський тут не підходить, бо має значення недержавних збройних загонів у тилу ворога.

Українські словники, на мою думку, дещо зіпсовані термінологічними штампами сусідньої країни, і слово партійний має явно виражені конотації, яких я хотів би уникнути при перекладі.

Спробував також розглядати варіант однопартійний, але це більше підходить як означення політичної системи деяких країн, «світочів демократії». :)

Отже, запитання: чи є більш влучне слово — можливо навіть, яке б не містило кореня «партія»?

3 Answers 3

4

Можна вийти на синонім слова adherent.

Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет)

Видно, що переважно прикріплюється закінченнями на штиб республіканець, маккейнівець тощо. Але для окремого слова знаходимо таке:

односу́м (-ма)
comrade, political friend (adherent); fellow-inmate; accomplice;

Там також инше слово.

Окрім перекладу саме прикметника partisan, можна ще спробувати відштовхнутися від значення іменника.

Саме так, коли згадати, що party містить значення частину, у той же час наше сторона теж маʼ таке значення

сторо́нник (-ка)
partisan, adherent, partyman, supporter

Те саме стосується до бік, з якого легко отримати існуючого і вже згадане слово у коментарях — прибічник.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 7, 1976. — Стор. 559.

Той, хто підтримує, захищає кого-, що-небудь, поділяє чиїсь погляди і т. ін.; послідовник, прихильник. Я ваш добродій і прибічник, Даю всі вольності (Володимир Самійленко, I, 1958, 229); Кореспонденти, недавні прибічники,.. з обуренням ганьбили зрадника (Іван Франко, VI, 1951, 280); Природний поділ на прибічників Наливайка й Лободи почався серед старшин (Іван Ле, Наливайко, 1957, 363); Є. П. Гребінка виділяється серед українських байкарів першої половини XIX ст. як найбільш яскравий прибічник школи Крилова (Радянське літературознавство, 1, 1962, 56);


Особисто не бачу особливих проблем з партійний. Треʼ відмежуватися від виражених забарвлень та перенаправляти на слово совєт.


Щодо иншого і суперечливого значення:

Adjective Devoted to or biased in support of a party, group, or cause.

То ніц заважає залишити чи далі бавити з приростками: явно проти·бічні, чи посередніше небез·сторонні.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 247

НЕБЕЗСТОРОННІЙ, я, є. Який виявляє деяку упередженість; упереджений. Василина Матвіївна завжди має свої гострі небезсторонні думки (Костянтин Гордієнко, Буян, 1938, 55).

На додачу синоніми:

УПЕРЕДЖЕНИЙ (який склався щодо кого-, чого-небудь наперед, до ознайомлення з ним), ТЕНДЕНЦІЙНИЙ, НЕОБ’ЄКТИВНИЙ, НЕБЕЗСТОРОННІЙ. Упереджене ставлення до когось; Упереджені уявлення; Тенденційний підхід до чого-небудь; Необ'єктивна оцінка;

6

На сайті dict.com зустрів переклад partisan "упереджений".

Крім того, прикметник partisan пропонують перекладати як "необ'єктивний", "заангажований", "тенденційний", "фанатичний".

Окрім перекладу саме прикметника partisan, можна ще спробувати відштовхнутися від значення іменника.

Згідно з Українсько-англійським словником та slovnenya.com partisan - це "прихильник", "поборник", "прибічник". Тобто у контексті вашого посилання "partisan attacks" - це напади "співприхильників", "співпоборників" або "співприбічників" Мак Кейна на ФБР та Департамент юстиції.

Зустрічаються ще у Google "співпартійники" та "співпартійці", але у тому ж словнику СУМ є лише "партієць", тобто член комуністичної партії.

(У "Словнику української мови" Б. Грінченка 1909 року знайшлося слово "вашенець" - "прихильник вашої партії". Якби це слово використовувалося б досі, можна було б створити "нашенець" - "прихильник нашої партії" і перекласти англійську фразу як "З приводу останніх нападів нашенців на ФБР та Департамент юстиції". Нажаль так ніхто не каже.)

6
 • 2
  скажіть, будь ласка, чому ви даєте посилання на російські словники? чому не на польські? чому не на чеські? чому не на словенські? як на мене, недоречність таких посилань є очевидною (будь-якою іншою мовою, як і російською). хочу зрозуміти, чому вона неочевидна вам. ну от не розумію я російську, припустімо, як мені перевірити ваші посилання? як піти й почитати самому? і ні, відсутність в онлайні великих англ-укр словників розпізнаних - не арґумент.
  – P. Vowk
  Feb 5, 2018 at 18:36
 • 2
  ukrainian.meta.stackexchange.com/q/218/240 зробив питання на меті.
  – P. Vowk
  Feb 5, 2018 at 18:43
 • 3
  Запропонуйте якісні англо-українські словники і я буду користуватися ними. Чеську, польську, словенську мову не знаю, хоча отримував відповіді з посиланнями на джерела на цих мовах і намагався зрозуміти про що там йдеться. Якщо вам не подобається ця відповідь - можете допрацювати цю, написати свою, поставити уточнюючі питання. В мене було небагато часу на пошук джерел, може ви можете виділити більше ресурсів на пошуки і створення якіснішою відповіді.
  – Artemix
  Feb 5, 2018 at 19:50
 • 1
  "вашенець" і "нашенець", імхо, є прикладами nonce words. На цьому етапі історії їх вже не можна генералізувати, тому що партії вже не називаються виключно за назвами ідеологій, а мають "брендові" назви, які можуть містити, наприклад, слово "наш" (та ж "Наша Україна"), і слово "нашенець" можна зрозуміти як "прибічник "Нашої України"" (зрештою, опоненти НУ іноді вживали слово "нашисти"). Так що все, поїзд пішов )
  – user1439
  Feb 15, 2018 at 17:10
 • До того ж "співприбічники", "співпоборники" і "співприхильники" – таких слов не існує. З усіх них треба видалити "спів-". І у тому контексті йдеться не про прихильників МакКейна. МакКейн закликає всі сторони утриматися від атак на державні структури, мотивованих їхньою вузькою ідеологією.
  – user1439
  Feb 16, 2018 at 0:05
4

Це треба перекладати ситуативно-фразово – як "атаки на ФБР і Міністерство юстиції, мотивовані партійними ідеологіями". Ідеться, власне, про критику з вузької позиції кожної з двох партій, і ця критика шкодить інтересам країни як такої.

Тут цей прикметник вживається не у значенні "of, relating to, or characteristic of a partisan or partisans" (American Heritage Dictionary), а у другому значенні:

biased in support of a party, group, or cause

Саме тому не можна просто перекладати іменник partisan і намагатися робити з нього прикметник. Це покриє лише перше значення.

Запропоновані @Artemix'ом слова "тенденційний" і "заангажований" в цілому годяться, але в контексті американської політики, коли вживають "partisan щось", ідеться цілком конкретно про дві головні партії.

3
 • biased = упереджений — було б гарним варіантом, але мені значення цього слова здається дещо загальним: упередженість не обовʼязково означає прихильність до групи, а partisan — означає. Feb 17, 2018 at 15:00
 • @bytebuster В тому-то і заковика, що biased упереджений. Це один з можливих, але все-таки неповноцінних еквівалентів. Bias - це одне з тих слів, якому повного еквівалента нема (інші подібні - frustration, insight, to fail to do sth). Коли ми виходимо за межі простих слів на кшталт pencil і telephone, починається сфера, де не вся семантична картина слова в одній мові покриватиметься одним з еквівалентів у іншій мові. Тому не існує такої речі, як "переклад цього слова". Існують "варіанти перекладу". Й існує потреба у ситуативному перекладі і перефразуванні.
  – user1439
  Feb 17, 2018 at 15:06
 • @bytebuster Проблема з еквівалентизацією biased і упереджений у тому, що "упереджений" - завжди проти чогось. А bias, якщо розглядати, так би мовити, голий стрижень цього слова, це схильність у бік чогось. Можна сказати "bias in favor" і "bias against", але без оцих прийменників голий сенс це якраз "за". Так що з цього місця проблеми тільки починаються.
  – user1439
  Feb 17, 2018 at 15:10

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.