4

Шукаю префікс для утворення потрібного мені терміну, здалось, що по- міг би підійти, але чи він існує, і що він означає?

3

Занадто неточний запит: змушує використовувати майже усі догадки чи уникати розвитку відповіді.

Приросток по, з урахуванням розділки

Дієслово

  • Префікси зі значенням повторюваності дії — по-: постукувати, потрушувати.
  • Словозмінні префікси для утворення форми доконаного виду — по-: шити → пошити.

Прислівник

  • Прислівникові [продуктивні] префікси для утворення прислівників від прикметників та числівників — по-: по-батьківському, по-батьківськи, по-перше.

Іменник
Джерело не представляє такого, але, гадаю, просто пропустили

  • Дієслівні префікси в віддієслівних іменниках — по-: подорожувати → подоріж, порадити → порада.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.