13

У багатьох джерелах ці два слова вказуються як синоніми. Наприклад, вікі, а також в словниках синонімів, наприклад або тут. Але черв'як є дуже близьке до російського червяк, а хробак широко вживається в сільській місцевості і не має окремих смислових відтінків, якщо я не помиляюсь. Чи не є черв'як русизмом?

1
 • Цікаво! Я вважав, що хробак - це обов'язково личинка комахи. Грінченко подає як синонім черв'яка.
  – Sassa NF
  Commented Feb 12, 2017 at 22:35

3 Answers 3

11

Словник Фасмера каже, що червь походить від праслов'янського кореня *čьrvь і є спорідненим із словами червоний, червувати (фарбувати).

А значить, слово черв'як має старовинне походження і тому точно не є русизмом.

6
 • Було б мабудь цікаво. Просто ті джерела, що знаходив я не розрізняють ці слова за смислом.
  – Alex Sodin
  Commented Feb 12, 2017 at 19:48
 • 2
  @AlexSodin, ну, з точки зору СУМ-11, це не повні синоніми.
  – Sasha
  Commented Feb 12, 2017 at 20:50
 • @Sasha в якому місці не синоніми? У обох слів є значення "личинка", та у хробака зазначено, що те ж саме, що й черв'як...
  – Sassa NF
  Commented Feb 12, 2017 at 22:38
 • 1
  @SassaNF, у черв'яка ще є «4. Зубчасте колесо…», у хробака ще є «4. перен., діал. Маленька дитина». Крім того, не знаю, наскільки це суттєво, але все ж «черв'як» першим подає все ж черв'як, а у «хробака» першим йде саме гусінь («личинка комах, яка живе в землі»).
  – Sasha
  Commented Feb 12, 2017 at 22:43
 • 1
  @Sasha До "зубчатого колеса": "черв'як" використовується у назві "черв'ячна передача" - uk.wikipedia.org/wiki/…
  – Tsumiman
  Commented Feb 13, 2017 at 8:45
6

Наскільки я можу зрозуміти, залежить від регіону. В західних областях «хробак» використовується як замінник «черв'яка» (який там, схоже, не вживається). У центрально-східних, «черв'як» — це дощовий черв'як (чи будь-яка інша червоподібна тварина), «хробак» — переважно личинка хруща та деяких інших комах (хоча гусінь хробаками не називають).

Р.Ѕ. СУМ-11 та ЕСУМ для слова «хробак» наводять значення «личинка комах, яка живе в землі» та «черв'як».

ЕСУМ виводить слово «хробак» від праслов'янського зі значенням «жук, личинка» (але не «черв'як»). Водночас, у польській robak має основне значення «черв'як». Звідси можна зробити висновок, що значення «личинка» чи «черв'як» у тому чи іншому регіоні України має корелювати із впливом польської мови.

хроба́к «личинка комах, яка живе в землі; черв'як, робак», [хорба́к] Нед, [хроб] «хробак», хроба́цтво, [хроба́чник] «лікарська рослина, вживана від глистів», хробачня́, [хробова́тка] «кружниця, Turbo Rugosus» Нед, [хро́бство] «хробацтво» ВеБ, хроба́чливий, хроба́чний; — п. robak, [chrobak] «черв'як», ч. chrobak (ент.) «гнояк, гнойовик», слц. chrobák «жук»; — псл. xrobakъ «жук, личинка», що є суфіксальним утворенням від псл. xrobati «гризти з хрускотом; хрускотіти» звуконаслідувального походження; існує бездоказове припущення (Machek ESJČ 206) про спорідненість із гр. σκάραβος «рогатий жук» і κάραβος «краб; різновид рогатого жука»; думка про польське джерело для укр. хроба́к (Bern. I 403; Richhardt 57) не має підстав. — ЭССЯ 8, 99; Sławski I 79; Brückner 184, 459; Doroszewski PF 13, 203. — Пор. хро́бот.

7
 • Дуже цікава думка. Тобто в західних областях «хробак» використовується в усіх значеннях («черв'як» рідко використовують), а у центрально-східних — диференціація за значенням (основним для слова), — я правильно зрозумів?
  – Sasha
  Commented Oct 4, 2017 at 8:54
 • Шкода, що буде ду-у-же важко знайти докази для цього. Але думка дуже цікава. (Якби хтось перелопатив літературу письменників із різних областей, щоби знайти докази для цього, але це неп'ятихвилинна справа…)
  – Sasha
  Commented Oct 4, 2017 at 8:55
 • 1
  СУМ-11: хробак — першим значенням подається личинка (зокрема, личинка хруща, як це видно з прикладів), другим — черв'к. Проте, у звичному мені варіанті усної української (Черкащина) дощових черв'яків називають лише черв'яками, а хробаками — лише личинок хруща.
  – PY PY
  Commented Oct 4, 2017 at 11:37
 • Так, особистий досвід. Але, на жаль, особисті враження за своєю природою непевні (одному жителю міста М., наприклад, здається, що слово с. уживається здебільшого в цьому значенні, а іншому жителю того ж міста М. — що в іншому). Але в будь-якому разі це дуже цікава інформація.
  – Sasha
  Commented Oct 4, 2017 at 12:56
 • СУМ-11, проте, підтверджує семантичну різницю між «черв'яком» та «хробаком» принаймні в частині діалектів. Для випадку, коли «хробак» позначає «черв'яка» взагалі, нема потреби виділяти з нього «личинку», яка також червоподібна, а отже, ймовірно, хробак-личинка і хробак-черв'як належать до різних діалектів. Логічно?
  – PY PY
  Commented Oct 5, 2017 at 15:27
3

Дореволюційний словник Грінченка подає синонімічні значення:

Черв'як = червак = червякъ

Хробак = робак = червякъ

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.