25

Йдеться про сукупну спорідненість мов за різними факторами: лексика, фонетика, спільність історичного розвитку тощо.

Білоруська мова для мене, наприклад, звучить дуже подібно до української (значно ближче ніж, скажімо, російська чи польська). Неслов'янські мови видаються не дуже схожими на українську, хоча деякі спільні риси теж можна знайти. Також я десь читав, що українська навіть має багато однакових слів із санскритом.

Але чи є якісь науково обґрунтовані дані на цю тему?

1

3 Answers 3

30

Безумовно, це білоруська. З санскритом стільки ж спільних слів, як і з давньогрецькою, тобто не дуже багато, просто всі ці мови належать до однієї мовної сім’ї, індоєвропейської.

Про ступінь близькости української до инших словʼянських мов є цікаве відео, де Костянтин Тищенко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка та доктор філології, розповідає про свої дослідження цього питання. Ще одне відео з його лекцією на цю ж тему. Це 45-хвилинні лекції, та раджу подивитися й послухати, дуже цікаві.

UPD: Виношу сюди з коментарів посилання на пречудову статтю Костянтина Тищенка «Правда про походження української мови», надруковано в часописі «Тиждень» у 2012 році. У статті викладено все те, про що йдеться в його відеолекціях. Стаття оповідає про місце української мови серед инших слов’янських мов, детально аналізується, до яких саме мов українська найближча.

4
10

Походження східнослов'янських мов досить добре дослідив Юрій Шевельов.

Його визначні праці в цьому напрямку:

  1. A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg (Carl Winter Univer-sitatsverlag), 1964 і New York (Columbia University Press), 1965. / переклад відсутній?

  2. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg (Carl Winter Universitatsverlag), 1979. / Історична фонологія української мови, Акта, 2002

Основні тези з цих праць зібрані у статті «Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова?», звідки наступна схема перегрупування первісних говіркових регіонів у три східнослов'янські мови:

Схема перегрупування первісних говіркових регіонів у три східнослов'янські мови

Позначення на схемі:

НТ — Новгородсько-Тверський регіон,
ПС — Полоцько-Смоленський регіон,
МР — Муромсько-Рязанський регіон,
КП — Києво-Поліський регіон,
ГП — Галицько-Подільський регіон.

3

З точки зору лексики найближчою до української є білоруська (84% спільної лексики), потім польська (70% спільної лексики), словацька (68% спільної лексики) та на четвертому місці — російська (62% спільної лексики).

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.