3

Знову ж таки, "Дівчина з ведмедиком" Домонтовича.

Я «насаженки». Зина — лівим боком. Ми пливемо повільно й розмірено.

Тобто, це спосіб плисти.

Тільки що це за спосіб?

Ґуґл для "насаженки" показує лише один результат, що це саме і є "Дівчина з ведмедиком", тож навіть не знаю, звідки почати пошуки.

3

Грінченко

Сажень, -жна, м.

  1. плавати сажнями. Плавать, вытягивая руки.

Словник української мови: в 11 томах.Том 9, 1978. — Стор. 15.

  1. тільки множина, спорт. Спосіб плавання на грудях, під час якого плавець по черзі викидає над водою то одну, то другу випростану руку. Сам Ігнат був ще молодий козак.., скакати через куполове огнище або перемахати сажнями Дніпро — ото були його забавки (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 271); Пливти сажнями.

Етимологічний словник української мови — частина 5, сторінки 163—164

са́жень (міра довжини)

посаже́нний
сага́Верхратський І. Говір батюків. Львів, 1912
са́жен — [? Куз] Кузнецов П. С. Очерки по морфологии праславянского языка. Москва, 1961
са́жіньДзендзелівський Й. О. Словник специфічної лексики говірок Нижнього Подністровʼя. — Лексикографічний бюлетень (Інституту мовознавства АН УРСР), випуск 6, Київ, 1958
ся́жень, саже́нний, сажне́вий, сажньови́й, [соже́нний] «саженний»Желехівський Є. Недільський С. Малорусько-німецький словар. Т. 2. Львів, 1886

російська са́жень, білоруська са́жань, давньоруська сяжень, польська sążeń, чеська sáh, старе sažeň, словацька siaha, верхньолужицька sažeň. нижньолужицька sežań, болгарська і македонська са́жен, сербохорватська се̏жањ, словенська séženj

прасловʼянська *sęgъ, *sęženь, повʼязане з sęgati «простягати руку»;

первісно означало довжину, вимірювану розставленими руками;

зіставлення з литовською síeksnis «сажень» (Mikkola IF 8, 302) необґрунтоване

Черных 2 135; Фасмер 3 545; Булаховський Вибр. пр 3 428; Brückner 483; Machek ESJČ 535

Дивіть ще сяга́ти

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.