8

Прочитав статтю статистична значущість й її обговорення, але все одно не доберу: чим же відрізняються значущість і значимість?


Обговорення

👤 Може, не «значущість», а «значимість»? Бо «значущість» — це те, що надає сенсу, а «значимість» — це важливість.


👤VodoRiz Я теж підтримую «значимість». Крім того, є така стаття.

Чому дедалі рідше вживають у нас слово значимий?

У радянські часи витиснення української мови з багатьох сфер публічного спілкування призвело, писав академік Іван Дзюба, до нехтування її функціональних можливостей, до завмирання багатьох природних форм вираження, на зміну яким за умов потужного тиску російщення приходили форми спотворені, аж до так званого суржику. З другого боку, втрата природності й краси, засилля кальок з російської та суржику позбавляють нашу мову унікальності, небезпечно зменшують її конкурентоздатність у публічному й приватному мовленні.

Тому утворення із «запозиченим суфіксом — им (-ий) — значимий, любимий і таке інше — сприймаються нині як порушення граматичної норми. Відчуття системних звʼязків у мові сприяло поширенню інших форм з таким самим значенням: значущий, улюблений. І закономірно надають перевагу, скажімо, словосполученням значущий результат (а не значимий результат), значуща подія, улюблена книжка (а не любима книжка), улюблений кіноактор, улюблена справа тощо.

1
  • Там до обговіру також приєднався наш знайомий @Sasha з ланками СУМ-20 з висновком тотожності. Сам я зауважу, шчо те саме джерело вказує: значимый передається як значущий (не значимий); Commented Jan 27, 2018 at 5:53

1 Answer 1

1

Згідно до Словопедії та Онлайнкорректора - ці два слова є синонімами та позначають щось важливе, однак бажано вживати слово "значущість", так як "значимість" - калька з російської.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.