6

Як правильно сформулювати фразу: іти за водою чи іти по воду (у значенні піти принести води)?

1 Answer 1

8

Сайт «Мова — ДНК нації» пропонує таку інфографіку, яка також може слугувати мнемонікою:

"за хлібом" чи "по хліб"

Мовознавець Борис Антоненко-Давидович (цитата з того ж ресурсу):

У декого часом виникає питання: як правильно сказати по-українському: пішов по воду чи пішов за водою? Це залежить від того поняття, яке ми вкладаємо в речення:

Якщо йдеться про мету руху, то треба ставити прийменник ПО:

  • «Ми ходили по гриби» – П. Воронько

Якщо напрям руху – прийменник ЗА

  • «Пливи, косо, тихо за водою, а я піду слідом за тобою» – Народна пісня;
  • «Я йду по лікаря, бо хворому дуже тяжко», але «Я пішов за лікарем до його кабінету взяти рецепт».
0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.