3

Чи можна вважати такі три словосполучення синонімічними:

 1. „рухаюся за напрямком від пункту А до пункту В“;
 2. „рухаюся у напрямку від пункту А до пункту В“;
 3. „рухаюся вздовж напрямку від пункту А до пункту В“?

Особисто мені фраза „рухаюся у напрямку“ трохи ріже слух. Водночас, ми нібито вкладаємо „за напрямком“, „вздовж напрямку“ та „у напрямку“ дещо різний зміст, бо прийменники „за“, „вздовж“ та „у“ мають різне тлумачення.

3
 • 3
  Чисто мої відчуття: 1-й варіант вказує на напрямок, але не на кінцеве місце призначення, 2-й (для мене найбільш правильний) вказує, що точка ''В'' і є місцем призначення, а 3-й показує, що ваш шлях частково збігається із напрямком від ''А'' до ''В'', при цьому ні ''А'' ні ''В'' не вказує ні на ваш початок, ні на ваш кінець подорожі. Commented Jan 11, 2018 at 23:45
 • @ЮрійГладьо, цікаве розрізнення цих словосполучень. Здається ви маєте рацію. Ваші пояснення істотно залежать від другої половини наведених фраз. Але звідси випливає, що, коли заберемо „від пункту А до пункту В“, то „рухаюся за напрямком“, „рухаюся у напрямку“ та „рухаюся вздовж напрямку“ — синоніми. Commented Jan 13, 2018 at 7:36
 • Шчо думајете про перебувати? Commented Aug 6, 2018 at 10:18

2 Answers 2

1

Вікіпедія дає нам визначення:

Сино́німи — це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.

Всі наведені вами словосполучення мають близьке значення, що я віддаляюся від пункту А, зближуюся з пунктом В. Отже, так, ці фрази є синонімічними.

Тепер Соломія вагалась, в якому напрямку йти (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 362)[посилання]

3
 • 1
  Як на мене, то питання полягало в тому, яка різниця поміж "у напрямку", "за напрямком" та "вздовж напрямку". За математичною лоґікою ваша відповідь має право на існування, але загалом було б добре, якби ви розширили межі дослідження. До того ж, "вікіпедія" - це не наукове джерело, її може наповнити будь-хто. Було б добре, якби ви користувалися нею як другим чи третім помічним джерелом, а не як основним.
  – P. Vowk
  Commented Jul 12, 2018 at 12:57
 • 1
  Так само, як ґуґл - це не зовсім джерело, тому ви дуже доречно його поставили у цій відповіді ukrainian.stackexchange.com/a/4551/240 ПІСЛЯ посилання на офіційні джерела.
  – P. Vowk
  Commented Jul 12, 2018 at 13:00
 • @P.Vovk, про всяк випадок зазначу, що в тій відповіді, на яку Ви посилаєтеся, йде відсилка не на результати пошуку в Google, а на «Карти Google» (що, хоч і не найавторитетніше джерело, але здається, наповнюються чи принаймні модеруються працівниками Google, а не просто кожен пише будь-що).
  – Sasha
  Commented Aug 10, 2018 at 11:11
1

Вживати словосполучення "рух у напрямку" - правильно. Підтвердженням цього є інформація із сайту ОнлайнКорректор:

Напрямок — лінія руху або лінія розміщення кого-, чого-небудь; про вектор у просторі.

Ми йдемо у східному напрямку

Гадаю, що "вздовж напрямку" також можна вживати, адже із його визначення в СУМі бачимо:

 1. Це слово може вказувати на рух:

Уживається при вказівці на рух або розміщення кого-, чого-небудь, на спрямованість дії по довжині чогось.

 1. Вона також означає: "у напрямку по довжині".

Тобто, "рух у напрямку" та "рух вздовж напрямку" можна вважати синонімами і вони обидва можуть означати переміщеня з пункту А в пункт Б.

А от із "рухом за напрямком" не все так просто, адже в Інтернеті дуже мало випадків вживання цього словосполучення, а також досить часто його плутають із "за напрямом", що згідно до того ж ОнлайнКорректора має зовсім інше значення:

Напрям — шлях діяльності, розвитку кого-, чого-небудь; спрямованість якоїсь дії, явища.

Університет готує фахівців за напрямом «Прикладна лінгвістика».

Тому гадаю, що із вживанням цього словосполучення потрібно бути уважним, і не впевнений, що його можна вважати синонімом до двох попередніх випадків.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.