9

З англійського Вікісловника можна дізнатися, що англійське слово "entity" може бути перекладено українською двома способами: як "об’єкт" і як "сутність", залежно від відтінку значення. Чи можу я перекласти "entity" як "сутність" в контексті програмування?

В англійській термінології комп’ютерних наук спочатку слово "object" використовувалося так само, як і в інших сферах науки - для позначення якоїсь абстрактної речі, але в 90-х роках слово "object" було загарблене концепцією "об’єктно-орієнтованного програмування" (ООП) для специфічного для ООП терміну, тож для позначення об’єктів поза концепцією ООП часто використовують слово "entity".

Українська Вікіпедія на сторінці "сутність" розповідає лише про філософські значення цього слова, але програмістська "сутність" зустрічається, наприклад, в статті про модель «сутність-зв'язок». Наскільки цей переклад доречний?

4
 • 1
  Як запитникові одиниця? Commented Dec 28, 2017 at 2:11
 • 3
  У статті про модель «сутність-зв'язок» розрізняють два поняття - сутність типу і екземпляр сутності. От те, що там називається екземпляром сутності і є те, що в ООП називається об'єктом.
  – Yola
  Commented Dec 28, 2017 at 7:47
 • 2
  Я завжди перекладав «entity», як «сутність». (До речі, слово «об'єкт» не зовсім загарбане об'єктно-орієнтованим програмуванням, у Сі і, як наслідок, у Сі++ слово «об'єкт» є терміном із зовсім іншим значенням.)
  – Sasha
  Commented Dec 28, 2017 at 14:26
 • 2
  Підтримую коментар вище, для слова "entity" завжди використовую "сутність".
  – Kvaz1r
  Commented Jan 9, 2018 at 15:45

1 Answer 1

5

Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко)

entity = ['ɛntəti] 1. суть 2. су́тність 3. одини́ця 4. ко́мплекс; об’є́кт; катего́рія 4. ці́ле

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович)

entity 1. суть, су́тність 2. одини́ця; (одне́) ціле, ці́лість; (цілий) об’є́кт 3. (х.) індиві́д ['εntəti, 'εnt̬ət̬i]

Отже, цілком нормативний переклад слова "entity" - "сутність". Сміливо можете його використовувати.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.