12

Голлівудські режисери на зйомках часто кричать у гучномовець слова action на початку зйомки сцени чи дубля, а також cut, коли зйомку завершено. Російські режисери (та українські російськомовні) кричать мотор.

Чи є усталені українські відповідники? Просто, на жаль, почути україномовного режисера - це наразі рідкість.

 • 1
  можна замість мотор кричати камера – Yola Dec 8 '17 at 10:31
 • @Yola, А є якісь письмові згадки про вживання такого вигуку? – user2513149 Dec 9 '17 at 21:16
 • Зазвичай англійською кажуть Lights, Camera, Action. Я просто переклав. В зйомках деяких типів фільмів ще використовують Lights, Camera, Erection:) – Yola Dec 10 '17 at 5:55
 • @Yola, отже, action - це не те саме, що камера. – user2513149 Dec 10 '17 at 16:45
 • Екшн, кат :) Спеціалістам ці слова відомі а поза контекстом action та cut і в англійскій мові мають інший сенс. Нехай Українські актери звикают до міжнародних стандартів, може з Голівудом співпрацювати стануть – Arthur Tarasov Dec 11 '17 at 13:03
3

Буквальний переклад тут звичайно не підходить, мій варіант був би:

cut! == знято!

action! == поїхали! мотор! (або й просто) почали!

на громадському тв знайшовся ще варіант пішов (За лаштунками проекту ДЕІНДЕ «Vivienne Mort» 1:18)

| improve this answer | |
 • 3
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! На цьому сайті ми заохочуємо науково-обґрунтовані відповіді. Як мінімум, необхідно надавати посилання на поважні джерела, які вказують, де, ким і як використовуються запропоновані варіанти. Власна думка може бути частиною відповіді, але не її основою. Відповіді, які не відповідають нашим критеріям якості, можуть бути «замінусовані» та/або видалені. Перегляньте також faq. – bytebuster Dec 7 '17 at 19:54
 • А як щодо дія!, як у театрі? – user2513149 Dec 9 '17 at 21:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.