9

Гугл за пошуковим рядком "найбагатший чи найбагатіший" прямим текстом каже

Можливо, ви мали на увазі: найбагатший чи найбагатший

З ним погоджується ТСН,

Десятку найбагатших людей України вкотре очолив одіозний Ренат Ахметов. Видання "Фокус" оприлюднило список ста найбагатших...

Вікіпедія

спираються на дані американського фінансового журналу «Forbes», який
публікує, починаючи з 1987 року, щорічний список найбагатших людей
світу.

та багато інших. Але в німецькому Вікшионарі чогось відмінюють слово найбагатіший. Також бачив у І. Нечуй-Левицького

Єремія був найбагатіший за всіх магнатів, гордий та високодумний

Та й в інтернеті вистачає використання слова найбагатіший.

Чому найбагатший — правильна форма? Чим обумовлене вживання форми найбагатіший?

0

2 Answers 2

5

Правопис наростків — § 2032 — ПП 1928

-ІШИЙ, -ШИЙ 32. У 2 ступені, прикметників пишемо -іший (а не -ійший, -іщий): старі́ший, милі́ший, добрі́ший, веселі́ший, сильні́ший, гарячі́ший і т. ін.

Про -ший після приголосних (-дший. -тший і т. ін.) див. § 163.

Зміни приголосних при збігові їх — § 163

2 ступінь прикметн. 3. У 2 ступені прикметників (прислівників), коли до пня додається наросток -ший (-ше, -ша), то з + ший змінюється в -жчий, а с + ший у -щий: низьки́йни́жчий, вузьки́йву́жчий, кра́снийкра́щий, висо́кийви́щий і т. ін.

Усі інші приголосні перед -ший на письмі зберігаються: соло́дший, шви́дший, коро́тший, то́нший, м’я́кший і т. ін.


Ріжниці наче нема, просто є деякі правила зміни при виборі наростка -ший, хоча змістовим сенсом теж можуть ріжнитися.

ґ) приголосні т, д перед -ш- звучать як ч, дж, але на письмі ця зміна не позначається: короткийкорот­ший [корочший], багатийбагатший [багачший], молодиймолодший [молоджший], гладкийгладший [гладжший].

Деякі прикметники можуть мати паралельні форми вищо­го ступеня порівняння — з суфіксом -іш- і з суфіксом -ш-. Ці форми нерідко різняться відтінками свого лексичного значен­ня: старіший (за віком) і старший (за становищем), багатіший (стосується лише матеріальних цінностей) і багатший (сто­сується і змісту), здоровіший (за станом здоровʼя й за розміра­ми) і здоровший (за станом здоровʼя), товстіший (стосується лише осіб) і товщий (стосується і предметів).

0

По-перше, google, ТСН, вікіпедія не є авторитетними джерелами, коли мова йде про перевірку на правопис або існування слова. Для даної цілі слугують орфографічні словники.

По-друге, вам варто було б повторити правила утворення ступенів порівняння прикметників. Правила кажуть, що вищий та найвищий ступінь утворюється шляхом додавання суфікса "-іш-" або "-ш-" до основи. Тому нормативними є обидві форми, які, проте, можуть відрізнятися семантично (як, наприклад, найстарішийнайстарший).

P.S. Я виступаю за закриття даного питання, оскільки, на мій погляд, воно не несе академічної цінності та не проявило елементарних дослідницьких дій з боку автора.

1
  • 4
    Чи варто якомусь з цих варіантів віддавати перевагу?
    – Yola
    Dec 1, 2017 at 1:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.