7
 • Відповідна стаття у вікіпедії називається Емпіричне правило:

  Емпіричне правило — це широко використовуваний принцип, що не має на меті бути повністю точним для будь-якої ситуації. Це проста у вивченні та застосуванні процедура для обчислення чи пригадування певного значення.

 • Перекладач Google дає практичне правило.
 • e2u - практичне (приблизне, грубе) правило, ме́тод спроб і по́ми́лок, куста́рний спо́сіб.

Вважається, що англійський вираз, який дослівно перекладається як правило кавурника, походить від звички майстрів використовувати для вимірів ширину свого великого пальця замість точних інструментів.

Чи є якійсь фразеологізм для цього виразу?

 • 1
  Чесно кажучи з (цілком правильного) означення не зовсім зрозуміло що воно таке. Зазвичай Rule of thumb це правило (принцип), який дозволяє новачку у якійсь справі досягати непоганих результатів у більшості випадків. Наприклад: "на екзамені краще починати з простих задач, а складні залишати наостанок". Або "у бейсболі спочатку краще виставляти сильних гравців" (приклад з dictionary.com). – Artemix Dec 19 '17 at 13:40
-1

Згідно до словника Мультитран, а також, якщо перекласти отримані результати в Гугл перекладачі з російської на українську, то ми отримаємо такі варіанти: "перевірене правило", "загальне правило", "правило номер один", "головне правило", "універсальне правило", "перевірений часом метод", тощо.

|improve this answer|||||
 • 1
  -1: незрозуміло, яким чином переклад з англійської на російську може мати бодай яку цінність при перекладі українською. – bytebuster May 5 '18 at 16:16
 • Ну все дуже просто, як бачите Гугл Перекладач, та й жодний онлайн перекладач з англійської на російську не може виконати адекватного перекладу, а Мультитран вважається одним з кращих онлайн перекладачів. У ньому є безліч відповідників і завдяки цим відповідникам можна знайти варіанти українського перекладу. Чи на вашу думку в українській мові не може бути жодного з варіантів перелічених мною? – Анатолій May 7 '18 at 14:28
 • Re: "Мультитран вважається" — ким вважається? Re: "Чи на вашу думку в українській мові не може бути жодного" — на мою думку, є багато хороших українських джерел, які не потребують перекладу через сторонні мови. Щоб послуговуватися іншомовними словниками, треба мати дуже вагомі аргументи, користь від такого використання перевищувала вади іноземних словників. – bytebuster May 11 '18 at 4:05
 • Наведені мною варіанти перекладу можливі і, що важливіше, вживаються в українській мові та можуть підійти для перекладу фразеологізму "a tule of thumb", наприклад: "a useful rule of thumb is that about ten hours will be needed to..." - "перевірене правило: близько десяти годин потрібно, щоб..." (якщо потрібно наведу приклад схожого перекладу, а також вживання наведених мною варіантів). Мета моєї відповіді полягала у тому, щоб дати більше варіантів перекладу даного фразеологізму, яких не дають популярні українські онлайн перекладачів. – Анатолій May 11 '18 at 16:58
 • З усією повагою до вас, не бачу сенсу починати суперечку в коментарях, бо все ж таки сайт не для цього створювався) Якщо хочете можемо з вами обговорити це питання в особистих повідомленнях (якщо вони тут є, звичайно). Я вловив хід ваших думок, тому більше не наводитиму прикладів з даного джерела, але сподіваюся, ви також зрозуміли до чого я веду. – Анатолій May 11 '18 at 17:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.