6

У російського іменника поход є друге значення

ПОХОД, -а,м. (разг.). Небольшой излишек в весе товара. Взвесить с походом.

Часто чую

А поход будет? Я сделаю вам с хорошим походом. А на поход не дадите?

Українське похід не має такого значення. Значення немає, а походу хочеться :)

Російсько-український словник сталих виразів пропонує

З лишкомнадлишком, іноді з потягом), без лишку (без потягу).

Можливо є менш прямолінійний вираз. Що використовують на західній Україні?

1 Answer 1

5

Усталеного словникового слова чи словосполучення, напевне, не існує. Але є декілька варіантів, які можуть підходити у конкретних випадках — частіш за все, у жартівливому контексті.

Словники пропонують декілька варіантів перекладу рос. лишек та рос. лихва:

 • з надда́тком, в наддаток

  Замісто горобця я з'їм жуків десяток Да гусені, черви десятків три в наддаток (Євген Гребінка, I, 1957, 46).

  Щоправда, це саме слово використовується також у контексті надмірної віддяки чи лихварства (рос. ростовщичество):

  Другий мій брат поїхав у Перу і вбився там у велике багатство гроші, що він нам звідти присилав, не тільки повернули з наддатком частину майна, що на нього при поділі припала, а й дала можливість батькові знову стати щедрим…"Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі" у перекладі Миколи Лукаша

 • з на́спою, з верхо́м (про сипучі предмети)

  Брав ущерть, а віддав з на́спою (словник Грінченка)

 • з по́тягом

  Тут добрих два фунти ще й з по́тягом (Київ)

 • з на́дтом (жартівливе)
 • з чо́хом (жартівливе)

Особисто я чув (на Київщині) вирази з чохом та з походом.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.