8

Чи є якась відмінність у сенсі слів у парах: кілька та декілька; кількоро та скількоро?

4
 • 1
  -1: Це запитання виглядає недоопрацьованим; завжди варто демонструвати власну спробу відповісти і пояснення, чим знайдені варіанти не підходять. Це убезпечить інших користувачів від вгадування «що мав на увазі автор». Окрім того, варто надавати власні означення діалектних та рідковживаних слів; я не одразу зрозумів, що таке кількоро.
  – bytebuster
  Nov 19 '17 at 23:04
 • Там я також помітив і мінуснув. :)
  – bytebuster
  Nov 19 '17 at 23:04
 • Мовби зелений поїзд Привидівсь і зник тепер: Може, я сів у нього, Віконце собі протер; Може, дивлюся й дивлюся, І, може, все впізнаю: Тонко тремтить стеблинка Над рейкою, на краю. Може, то я, маленький, Може, то ти... не руш... Може, усіх, хто нас любить — Горсточка, кількаро душ... Сядемо в тихе човенце, Стиснемо плечі до пліч, Сонечка візьмемо в серце, З ним — перебудемо ніч. Може, не вмерзнемо в кризі, Може, не згубим весла, Може, в байдужій вітчизні зЗайдемо дрібку тепла... pisni.org.ua/songs/5348209.html Mar 21 '20 at 10:27
 • Кількоро взагалі вперше чую Mar 21 '20 at 10:28
9

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає:

Чи є відмінність між словами кілька і декілька?

Немає. Обидва ці числівники вживані на позначення невеликої кількости, від трьох до десяти. Наприклад: "Кілька парубків скочило до танцю, потягши за собою дівчат" (Михайло Коцюбинський). "Вже стояли декілька возів із зерном" (Панас Мирний).

Але перевагу потрібно віддавати слову кілька. Воно коротше і входить до складу таких утворень: кількадесят, кільканадцять, кількаденний, кількатижневий, кількарічний тощо. Декілька такої словотвірної продуктивности не має.

Кількоро - розмовний синонім

КІ́ЛЬКО́РО, кілько́х, числ. неознач.-кільк., збірн., розм. Те саме, що кі́лька. Довкола огню сиділо кількоро людей, малих і великих (Фр., II, 1950, 29); Кількоро рук шанобливо вмочають у махорці пальці (Кач., II, 1958, 182).

Скількоро - теж синонім, але діалектний.

СКІ́ЛЬКОРО, числ. неознач.-кільк., діал. Декілька. Та вийшло скількоро чоловіка копати буряки (Сл. Гр.).

6
 • Скрипін каже що різниця є :) Mar 13 '20 at 16:33
 • 1
  Я сюди теж потрапив після Скрипіна. У його визначенні декілька — це кілька десятків. Цікава інтерпритація. Mar 16 '20 at 15:56
 • 1
  @RuslanKorkin, я не зовсім розумію, про які матеріали Скрипіна Ви кажете. Якщо він логічно обґрунтовує свою позицію або ж є поважним мовознавцем, то ми будемо раді, якщо Ви представите його позицію окремою відповіддю.
  – Sasha
  Mar 16 '20 at 19:44
 • 1
  @DimaZheludko, я не зовсім розумію, про які матеріали Скрипіна Ви кажете. Якщо він логічно обґрунтовує свою позицію або ж є поважним мовознавцем, то ми будемо раді, якщо Ви представите його позицію окремою відповіддю.
  – Sasha
  Mar 16 '20 at 19:45
 • Якщо слова мають різний набір букв, то переважно є різниця. Дуже рідко, коли немає.
  – user1677
  Mar 17 '20 at 5:19
2

Словники

КІ́ЛЬКА - Невизначена мала кількість (у межах від трьох до десяти).

Де (частка, що вживається в неозначених прислівниках і займенниках типу де́кілька, де́коли «іноді», де́котрий, [деоди́н] «декілька» Ж, де́хто, де́що, де́який); - результат видозміни просторової семантики питально-неозначеного прислівника де у виразах з первісним значенням «десь котрийсь», «десь хтось» і подібне.

ДЕ́КІЛЬКА - Невелика, незначна кількість; кілька.

kilkoro - польською кілька.

Кожна буква має значення

Як бачимо зі словника різниця є. Якщо в слові кілька має місце лише кількість, то в слові декілька також вказують на невизначеність в місці і часі. Тобто:

 • кілька возів - якесь невелике число возів;
 • декілька возів - десь якесь невелике число возів.

Наприклад:

Вже стояли декілька возів з зерном, з сіллю, рибою, декілька стільців перекупок. (Панас Мирний)

Можна читати так: десь кілька возів з зерном, а десь кілька стільців перекупок.

Я теж маю слово

Якщо розглянути думку, що слова декілька не існує як єдиного цілого, або ж як вказано тут

Декілька такої словотвірної продуктивности не має.

То з попереднього прикладу про вози, мабуть, правильніше "де кілька" писати окремо. І це може бути логічнішим. Якщо думка була такою:

Вже стояли десь кілька возів з зерном, з сіллю, рибою, а десь кілька стільців перекупок. (вже не Панас Мирний)

Тобто, якщо вважати, що під час написання декілька зробили помилку і забули вказати пробіл.

Заміну де на десь беру з тексту вказаного в словнику.

16
 • І в чому різниця між "кілька" і "десь кілька" (або "якесь" і "десь якесь")? Update: А, я зрозумів, то Ви вважаєте, що "декілька" позначає не лише кількість, а й (невідомі) місце/час? Ну тоді перепрошую, але я з Вами незгоден.
  – Sasha
  Mar 17 '20 at 12:01
 • @Sasha Так це ви не зі мною повинні бути не згодні, а зі словником. Так в словнику написано.
  – user1677
  Mar 17 '20 at 12:15
 • @Sasha Я вже звик, що тут бездоказово ставлять мінуси та не беруть до уваги докази чи логічні аргументи і під час цього не вказують аргументів проти. Я теж так деколи роблю.
  – user1677
  Mar 17 '20 at 13:33
 • чи не могли б розширити цитати Пономаріва? Бо не зрозуміло про, що йдеться, а відповіді мають бути якогомога закінченішими, тобто за можливості не вимагати переходу на інші ресурси.
  – Yola
  Mar 17 '20 at 19:53
 • @Yola Можете задати запитання по наявному тексту? Що ви не зрозуміли?
  – user1677
  Mar 18 '20 at 9:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.