6

Позавчора казав: "Ми рік працювали заради 30 калік/інвалідів". Звучить як калька російськомовного фразеологізму, який означає, що зусилля занадто перевищують зиск від них.

Хочу замінити більш українським висловом. Знайшов лише це

Шко́да [й] за́ходу (пра́ці) — нічого не вийде, не варто зусиль і т. ін. "Бач, якої співа! — дума Хапко, — Лестками закида. Закидай, закидай, тільки й шкода заходу! Не схитрувати!" (Вовчок, VI, 1956, 279); — Шкода, кажу, пане, й заходу! не задля нас, певно, роблена ця мебель. Сідаймо де інде,— на софі, абощо! (Н.-Лев., І, 1956, 126); А ви в ярмі падаєте Та якогось раю На тім світі благаєте? Немає! немає! Шкода й праці (Шевч., І, 1963, 237);

Шко́да́ й га́дки див. га́дка; Шко́да́ й каза́ти (говори́ти) — не варто й слів. — Ні, пане брате, полягти од твоєї шаблі байдуже, а оддати бранку — ой-ой-ой!.. Шкода й казати! Годі дармо балакати! (П. Куліш, Вибр., 1969, 105); — Устрель, Тимоше! устрель, мій любий! — благає [жінка], стискаючи його за руку.— Не буду стріляти, шкода й говорити (Вовчок, І, 1955, 55).

Не подобається їх прямолінійність.

1
  • 2
    Не зовсім те, але близько: Багато галасу даремно. Діла на копійку, а балачок на карбованець.
    – Yola
    Nov 19, 2017 at 10:52

2 Answers 2

8
1
2

Близьке про непотрібну роботу - Дурного робота

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.