7

СУМ дає таке тлумачення слова коцюрбитися

КОЦЮРБИТИСЯ: Гнутися, кривитися, скручуватися.

Слово коцюрба в СУМ відсутнє, про те є у Грінченка

Коцюрба, -би, ж. Черемуха, Prunus padus.

Інформаційно-розважальний сайт ВСВІТІ наводить інше значення слова коцюрба

Коцюрба – страва, ... маленькі галушки з тіста, картопля, шкварки і часник перемішуються у макітрі і все це разом подається у тій же посудині.

Здавалося б що слово коцюрбитися мало б бути похідним від коцюрба однак за змістом вони досить далекі. Чи можливо є інші тлумачення цих слів, ближчі один до одного за змістом? Якщо все ж таки ці слова не поєднані - чи є в такому випадку вони однокореневими?

3

Коцюба́ або кочерга́ — знаряддя у вигляді насадженого на держак залізного прута з розплесканим загнутим кінцем для перемішування палива, прочищення колосників в печі й вигрібання з неї жару, попелу.

У сучасній українській мові слова «коцюба» і «кочерга» вважають синонімами[8]. Проте, у деяких місцевостях України вони мають різні значення. Слово «коцюба» має дві версії походження.

Згідно з першою, воно є запозиченням з тюркських мов, пор. чаг. косагу, казах. косау («палиця, якою мішають вогонь»), тур. kusku («лом»), кирг. козо. Джерело цієї версії - Етимологічний словник української мови у 7 томах. К.: Наукова думка, 1982 - 2009.

За другою, воно питомо слов'янське і споріднене зі словами коцюбити, коцюрбити, коцюбнути, коцюрга (палиця)[12], коцюрба (черемха)[13]: тоді її тлумачать як «гнута», «викривлена».

(с) Wiki

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.