4

Припустимо щось сталося з 10:00 до 11:00, або з 22:00 до 23:00.

Російською я можу сказати:

Это было в десять часов (утра/вечера/ночи), точнее в десять двадцать семь/ десять пятьдесят семь

Українською повні версії звучать так

16.15

 • четверта (шістнадцята) година п'ятнадцять хвилин
 • п'ятнадцять хвилин по четвертій (шістнадцятій)
 • п'ятнадцять хвилин на п’яту (сімнадцяту)
 • чверть по четвертій (шістнадцятій)
 • чверть на п’яту (сімнадцяту)

20.45

 • двадцята (восьма) година сорок п’ять хвилин
 • п'ятнадцять хвилин до дев’ятої (двадцять першої)
 • чверть до дев’ятої (двадцять першої)
 • за п'ятнадцять хвилин дев’ята (двадцять перша)
 • за чверть дев’ята (двадцять перша)

Якщо подія сталася між 10 та 11 годинами, чи можна коротко сказати о котрій це було? Якщо можна, то це сталося о 10-ій чи об 11-ій?

1
 • 2
  1) "об одинадцятій". 2) це залежить від того ближче до якої години ця подія відбулася - ближче до десятої - значить "о десятій", ближче до одинадцятої - значить "об одинадцятій". Ступінь близькості залежить від того хто каже. Працівник що виїхав на роботу о 10.40 може сказати що це була "десята година", а начальник заперечить що 10.40 це вже одинадцята.
  – Artemix
  Nov 15 '17 at 11:24
4

Знайшов "Уроки державної мови" від редактору журналу "Хрещатик" Б П. Рогози. Він пояснює ситуацію з майбутнім часом.

Коли потрібно сказати не про точно визначений час, а лиш приблизно назвати період між двома годинами, маємо тоді, як радив Борис Антоненко-Давидович, ставити перед порядковим числівником прийменник на: “Ой сплю годину, сплю і другу, а вже повертає та на третю” (Семен Гулак-Артемовський).

Отож російську фразу “Я приду в пятом часу” треба перекласти українською: “Я прийду на п’яту годину”, а не “Я прийду о п’ятій годині”, бо це означає вже точний, а не приблизний час.

Т.т. у контексті нашого прикладу - "Це буде на десяту, точніше на десяту п'ятнадцять/сорок п'ять"

Там же знаходимо

Ілюстрації з творів майстрів слова, які репрезентують різні місцевості та різні історичні періоди, свідчать, що ця мовна конструкція усталена й загальноукраїнська. “Вставши о восьмій, він поснідав”, “Пішов о дванадцятій замість о першій” (Іван Франко), “Вранці прокидаємось близько десятої години” (Леся Українка), “Вже пізно, друга година”, “Кінчаємо роботу о третій годині” (Михайло Коцюбинський), “Була тільки п’ята година, а навкруги сутеніло” (Олесь Гончар), “Завтра об одинадцятій на мене чекатиме інженер” (Юрій Смолич). У таких фразах порядкові числівники означають не проміжок часу між двома годинами, як, скажімо, в російських висловах в пятом часу, в одиннадцатом, а точно визначену годину, що по-російськи буде: в пять часов, в одиннадцать часов.

Але людині властиво помилятися, особливо щодо минулих подій. Т.т. навіть російське Это было в одиннадцать часов не гарантує, що події відбулися точно об 11:00. Навпаки, людина, що вживає цей вираз російською, часто має на увазі,що це було приблизно об 11-й.

Т.т. у контексті нашого прикладу можна сказати - "Це було о десятій, точніше п'ятнадцять хвилин по десятій". Але для 10:45 варто вже казати- "Це було об одинадцятій, точніше за п'ятнадцять хвилин одинадцята". Такий тонкий семантичний нюанс.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.