5

Ми можемо сказати - "Ваш геморой прогресує", чи можна, натомість, сказати - "Ваш геморой поступає"?

Прогрес має значення:

Розвиток по висхідній лінії, удосконалення в цьому процесі, перехід від нижчого до вищого, від простого до більш складного;

Відповідно і поступ має значення:

перен. Поступальний розвиток по висхідній лінії, перехід від нижчого рівня до вищого; прогрес.

Ні слова прогресує, ні слова поступає я у словнику не знайшов. Яке дієслово і його синонімі варто вживати у разі погіршення хвороби?

2
 • 8
  Дієслова в словниках треба шукати в неозначеній формі (в інфінітиві), а не в 1-й особі однини теперішнього часу, як це робили ви. В неозначеній формі в СУМі є й прогресувати, й поступати (значення 2). А ще ж можна сказати розвивається.
  – Yellow Sky
  Commented Nov 16, 2017 at 0:15
 • 2
  @Yellow Sky, я вважаю, що вам варто зробити повноцінну відповідь на базі свого коментаря.
  – finesoul
  Commented Nov 29, 2017 at 21:39

2 Answers 2

2

На практиці люди вживають:

Отже вживаються всі комбінації. Але наскільки вони стилістично рівноцінні — мені сказати важко. Можливо, «хвороба поступає» є застарілішим чи поетичнішим за «хвороба прогресує». Про це свідчать зокрема:

 • помітка «застаріле» у «Словнику української мови» в 11 томах біля відповідного (2-го) значення слова «поступа́ти» (і там же помітка «переносне»);
 • значно більша частота вживання виразу «хвороба прогресує» на практиці.

У той же час щодо іменників «поступ [хвороби]» і «прогрес [хвороби]» я того самого сказати не можу. Навпаки, мені особисто здається, що «поступ» до «хвороби» пасує більше, через надто оптимістичну конотацію слова «прогрес» — але це нічим не підтверджується. На практиці обидва варіанти з іменниками вживаються майже однаково (4 «поступи» vs 3 «прогреси»).

Post Scriptum: Також, як влучно зазначив Yellow Sky, є «хвороба розвивається»/«розвиток хвороби». «Хвороба розвивається», наскільки я можу судити, за частотою вжитку на рівні із «хвороба прогресує» (тобто із вживанішим варіантом). А «розвиток хвороби» переважає за кількістю вживань і «поступ», і «прогрес» (обидва Ваші варіанти) разом.

0

З СУМ-11

ПРОГРЕСУВАТИ 1. Переходити на вищий ступінь розвитку; іти по шляху прогресу; протилежне регресувати. 2. Поступово зростати, збільшуватися, посилюватися.

ПОСТУПАТИ 1. неперех., заст. Іти, ступати. 2. неперех., перен., заст. Досягати вищого ступеня, рівня в процесі розвитку; 3. неперех., розм., рідко. Влаштовуватися на роботу.

Із словника синонімів

ПРОГРЕСУВАТИ ЗБІ́ЛЬШУВАТИСЯ (доходити вищого ступеня вияву), ПОСИ́ЛЮВАТИСЯ, ПІДСИ́ЛЮВАТИСЯ, НАРОСТА́ТИ, НАРО́ЩУВАТИСЯ, СИЛЬНІ́ШАТИ, ПРОГРЕСУВА́ТИ, ПРИБУВА́ТИ, ПОБІ́ЛЬШУВАТИСЯ рідше, ПРИБІ́ЛЬШУВАТИСЯ розм., ПРИБАВЛЯ́ТИСЯ розм., ПРИБІЛЬША́ТИСЯ діал. - Док.: збі́льшитися, поси́литися, підси́литися, нарости́, посильні́шати, прибу́ти, побі́льшитися, прибі́льшитися, приба́витися.

В цьомуж словнику для слова "поступати" має синоніми лише за першим значенням.

ПОСТУПАТИ ВСТУПА́ТИ[УСТУПА́ТИ] (в члени якоїсь організації, навчальний заклад і т. ін.), ПОСТУПА́ТИ, ІТИ́, ПРИЄ́ДНУВАТИСЯ, ЗАПИ́СУВАТИСЯ. - Док.: вступи́ти[уступи́ти], поступи́ти, піти́, приєдна́тися, записа́тися.

ІТИ́[ЙТИ] (роблячи кроки, пересуватися в просторі), ПРОСТУВА́ТИ, ПРЯМУВА́ТИ, СТУПА́ТИ, МАНДРУВА́ТИ розм., ТО́ПАТИ розм., ТУПЦЮВА́ТИ розм., ТУ́ПЦЯТИ розм., ТУ́ПАТИ розм., ГРЯСТИ́ уроч., поет., ПОСТУПА́ТИСЯ розм., ПОСТУПА́ТИ заст.; КРОКУВА́ТИ, МАРШИРУВА́ТИ [МАРШУВА́ТИ] розм. (перев. широким, розміреним кроком); ВИСТУПА́ТИ (поважно, з гідністю)

Оскільки поступати має лише одне спільне значення (2) з прогресувати, варто розмежовувати вживання даних слів. Отже, правильно прогресування хвороби/прогрес хвороби.

12
 • Запитання автора, хоч воно доволі нечітко сформульоване, мені здається, стосується в першу чергу дієслів (а не іменників). А ці дієслова, хоч вони і є синонімами в одному зі значень, але: по-перше, підходить лише одне зі значень слова поступати, а в нього є й інші, по-друге, потрібне значення в слові поступати є переносним і застарілим — тому я не впевнений, що ці слова абсолютно взаємозамінні. Крім того я ніколи не чув «хвороба поступає» — хоча, може, це моя необізнаність.
  – Sasha
  Commented Aug 11, 2018 at 16:17
 • 2
  @Sasha так, я не правильно зрозуміла питання. Найближчим часом виправлю відповідь. Commented Aug 11, 2018 at 18:53
 • Дякую. Дуже радий, що Ви зреагували. Бо іноді трапляється, що люди щось написали й пішли (й уже нічого не зробиш).
  – Sasha
  Commented Aug 11, 2018 at 19:02
 • @Sasha сподіваюсь, так правильно? Commented Aug 12, 2018 at 10:27
 • Перепрошую, я не мав на увазі, що у Вас щось неправильно написано. (Я сам не знаю, чи можна використовувати дієслово «поступає» до іменника «хвороба» — я такого не чув, але це не значить, що це заборонено.) Я лише хотів сказати, що попередня відповідь, здається, не відповідала на запитання.
  – Sasha
  Commented Aug 12, 2018 at 10:52

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.