7

Звісно, слово виглядає є у словнику, але основні значення висуваючись дивитися, виднітися, чекати. Значення мати певний зовнішній вигляд наче теж є, але є і сумніви у легітимності його використання.

Чи варто використовувати слово виглядає у значенні "має вигляд"? Яким словом його можна замінити?

Контекст

  • Ти виглядаєш засмученим і розбитим
  • Ось так ця сторінка/блок виглядає зараз
  • Виглядає воно не дуже файно, але ми ще попрацюємо над дизайном
  • — Але ж бо ти файно виглядаєш! (Іван Франко, IV, 1950, 9)

До речі, проблем з іменником вигляд ніяких не маю.

2 Answers 2

4

За поданим посиланням є третє значення, яке описує даний випадок

ВИГЛЯДАТИ 3, аю, аєш, недок. Мати певний зовнішній вигляд. Виглядала вона [Одарка] старою бабусею, а їй усього було літ за тридцять... (Панас Мирний, I, 1954, 50); Хатинка виглядала досить привітно (Микола Трублаїні, II, 1955, 202); Прапороносець — стрункий, жилавий, років під тридцять — був по-військовому підтягнутий, виглядав молодецьки (Юрій Смолич, Мир.., 1958, 51).

Тому, це цілком нормально використовувати дане дієслово у даному контексті

4

Олександр Пономарів, доктор філологічних наук, професор, пише

І відповідь на запитання письменника Андрія Горбунова. Він хоче довести закономірність уживання слова виглядати в значенні російського выглядеть.

Для цього наводить приклади з польської, білоруської, англійської та інших мов. Скаржиться, що редактор у всіх випадках повиправляв йому виглядати в значенні російського выглядеть на мати вигляд.

Тут треба сказати, що редактор передав куті меду. Замість гарно виглядаєш справді треба писати маєш гарний вигляд.

Замість Іван виглядав стурбовано потрібно Іван видавався стурбованим.

Виглядає дивно - видається дивним.

Печені яблука, политі медком, виглядають апетитно можна замінити на апетитні на вигляд.

Отже, основне значення дієслова виглядати - це дивитися кудись, крізь щось, видніти, вдивлятися кудись. "Марно, брате, не вигляне чорнобрива з хати" (Тарас Шевченко). "Біля воріт давно вже виглядала синів стривожена мати" (Михайло Стельмах).

Найголовніший аргумент - відсутність значення "мати вигляд" у дієслова виглядати у Словнику за редакцією Бориса Грінченка, який є основним мірилом українськості питомих українських слів.

Наявність такого значення в окремих авторів не є достатньою підставою для поширення в літературній мові. Від поширеності помилка не перестає бути помилкою.

Схоже пояснення знаходимо у експрес-уроках української мови Олександра Авраменка і у його книгах.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.