12

У фразі "виявилось, що один з клієнтів був неповнолітнім" слово клієнт не вказує на стать конкретної людини, про яку йдеться, хоч саме слово клієнт є чоловічого роду і відповідно "один з них". Слова "дитина" і "людина" жіночого роду, тож чи треба вживати жіночу форму числівника, а саме "виявилось, що одна з людей (одна з дітей) була неповнолітньою", коли неважливо або незрозуміло про яку конкретну людину (чи дитину) йдеться?

 • 1
  Я думаю, що один у даному випадку виражає збірність (як двоє, троє...). А збірні числівники, як ми знаємо, не відмінюються за родами. Тому правильно буде лише один. – Palindromer Nov 9 '17 at 17:25
 • @Palindromer, ми не заохочуємо напів-відповіді у коментарях, це відлякує інших користувачів писати свої відповіді з тією ж аргументацією. Пропоную розгорнути ваш коментар у повноцінну відповідь, яка ґрунтується на фактичному матеріалі. Мета коментарів — покращення/уточнення дописів. – bytebuster Nov 9 '17 at 19:27
 • 3
  @bytebuster, я не вважаю, що мій коментар тягне на відповідь. Це лише догад без належної аргументації. Я залишив його з метою, аби, можливо, інший, більш досвідчений користувач, був підштовхнутим до до пристойної відповіді. – Palindromer Nov 9 '17 at 19:42
10

Вікіпедія каже

З родом іменника узгоджує свої родові закінчення залежний від нього прикметник у широкому розумінні (білий, цей, один) та дієслово — у минулому часі й умовному способі.

У СУМі знаходимо

ДИТИ́НА, и, жін. (мн. діти, ей). 1. Маленька дівчинка або маленький хлопчик.

ЛЮДИ́НА, и, жін. 1. Одиничне до люди

Тому, коли з контексту незрозуміла стать, треба казати

 • Одна (дитина, ж.р.) з дітей
 • Одна (людина, ж.р.) з людей

А коли ж напевно відома стать, то повні версії будуть такі

 • Один (хлопчик, ч.р.) з дітей
 • Одна (дівчинка, ж.р.) з дітей
 • Один (чоловік, ч.р.) з людей
 • Одна (жінка, ж.р.) з людей

Ще цікава цитата з Вікіпедії з узгодженням родів

У містера Сміта двоє дітей. Хоча б одна (ж.р.) дитина (ж.р.) — хлопчик (ч.р.). Яка ймовірність того, що обидві дитини хлопчики?

| improve this answer | |
 • Думка цікава, я аж +1 поставив... Але почав шукати - я не знайшов жодного прикладу використання "одна з дітей/людей", коли стать незрозуміла. Було б гарно, якби Ви знайшли приклад саме "одна з дітей", бо Ваш приклад з вікі "одна дитина" не є показовим - бракує "з". Можливо має рацію Palindomer і "один" тут має приблизно той самий сенс, що "хтось", і тому чоловічого роду... – Kyrylo Yatsenko Dec 4 '17 at 14:10
 • Я не філолог, але гадаю що вважати "один з [множини]" прикметником некоректно. Як було згадано вище, це всеж числівник. Один, коли воно у значенні єдиний - буде прикметником і мінятиме рід. – meronbar Dec 8 '17 at 15:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.