6

Відомо, що безособові дієслова не мають ні особи, ні роду, ні числа. Лише час: минулий, теперішній та майбутній. Проте нерідко трапляється, що безособове дієслово відмінюють за родами або особами. Наприклад, слово "світати" подеколи відмінюють так: світаю, світаєш, світаємо, світав, світай, світайте ... Аналогічно зі словами "розвиднятися", "закортіти", "захотітися" та іншими.

Чи є таке відмінювання нормативним? Чи слово, що відмінюється подібним чином, є окремою лексичною одиницею, тобто не є безособовим? Також цікаво, чи мають безособові дієслова дієвідміну?

Update

Посилання на slovnyk.ua, де безособові слова відмінюються за особами: світати, розвиднятися, закортіти.

Натомість лише за часами ці ж слова відмінюються на lcorp.ulif та goroh

1
  • 1
    Re: "слово "світати" подеколи відмінюють так" — напевне, має сенс надати джерела, щоб було зрозуміло, хто і чому відмінює. Щоб нам не доводилося вгадувати. Бо це цілком може бути, наприклад, результатом друкарської помилки чи особистої неграмотності того, хто відмінює. Nov 8, 2017 at 2:45

1 Answer 1

5

З великою імовірністю, сайт slovnyk.ua програмно створює «відмінювані» форми цих дієслів, бо хтось не прописав движку, що ці слова не мають особових форм.
А насправді, таких форм не існує.

Пруф:


Чтиво

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.