8

Чи є нейтральніший аналог фразеологізму "не приведи господи"/"не дай боже", який не має релігійного забарвлення/походження? Наприклад у подібній фразі:

"Вчися, бо, не дай боже, ще лишишся на другий рік" або "щоб, не дай боже, не лишитися на другий рік"

Російська має кілька фразеологізмів такі як "чего доброго" (інколи "чого доброго" зустрічається і в українських текстах, але не певен, що це не калька), "не ровён час", "мало ли что".

З українських спадає на думку лише "раптом".

2
 • 1
  Не зовсім як не дай боже, та все ж - Щоб ти бува не лишився ...
  – Yola
  Commented Nov 7, 2017 at 12:14
 • 1
  Словники знають чого доброго.
  – Yola
  Commented Nov 7, 2017 at 12:16

1 Answer 1

6

Є декілька подібних висловів, які можна використовували у залежності до контексту:

{ще} не вистачало {тобі}

Вживається у зворотньому значенні «єдиний негаразд, який ще не трапився»

В Жежері поза плечі забігали мурашки. Ще не вистачало, щоб за наймита був вішальник! — В. Речмедін

У даному випадку, «навчайся, бо ще тобі не вистачало лишитися на другий рік».

не здумай

Фразеологізм не здумай використовується у значенні застереження від якоїсь дії і має яскраве емоційне забарвлення. Його можна розглядати як альтернативу до словосполучення «не дай бог» у сенсі «не дай бог, ти зробиш це».

Не здумайте обирати його, бо так будете мучитися з ним, як я все життя від першого і до останнього дня мучусь — Михайло Стельмах, II, 1962, 19

У даному випадку, «не здумай прогулювати уроки, щоб не лишитися на другий рік».

Обидва наведені варіанти легко комбінуються:

не здумай прогулювати уроки, бо ще тобі не вистачало лишитися на другий рік

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.