8

Нерідко зустрічаю в україномовних текстах вживання слова лікбез.

З одного боку, є радянське російське слово ликбез = ликвидация безграмотности, є прямий радянський український відповідник лікнеп = ліквідація неписьменності, тож лікбез в українській має бути калькою (що непрямо підтверджується відсутністю такого слова у радянських словниках).

З іншого боку, слово безграмотність словниками фіксується (СУМ-11, Вікісловник), і словотвір мав би дозволити існування лікбезу.

То чи можна вважати слово лікбез літературним і вживати його? Які аргументи на користь лікнепу?

1 Answer 1

11

TL;DR: Неписьменність — невміння читати та писати взагалі; неграмотність — невміння відповідати нормам літературної мови. Тому у даному контексті правильно — лікнеп.


Власне кажучи, це запитання радше стосується російської мови, ніж української. Можна навіть стверджувати, що проблема втрати тонких змістових значень є актуальною для всіх видів штучно утворених канцеляритів. :-)

У даному випадку, є два значеннєвих відтінки:

  • письменність — здатність читати і писати взагалі (розглядайте це як бінарну характеристику виду «так|ні»);
    • а також грамота (явище, а не предмет) (СУМ);

      Неписьменний час минув — кожний грамоту здобув

  • грамотність — здатність використовувати мову, мовні інструменти, причому не лише письмові, а і усні (кількісна характеристика виду «погано | середньо | добре | відмінно»)

Коли створювалася мова наших сусідів, цей аспект не було враховано, і зʼявилося грамотность. Цитата (рос.):

  1. умение читать и писать;
  2. отсутствие грамматических и стилистических ошибок, соответствие нормам литературного языка;
  3. перен. владение необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо области.

І, відповідно, рос. «безграмотность» могло нести будь-яке із вищенаведених значень.

рос. Ликбез — так називалася державна програма совєцького режиму по наданню населенню здатності читати і писати. Тобто, ліквідація саме неписьменності, а не неграмотності. Відповідно, у цьому контексті варто вживати лікнеп.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.