5

Припустимо, що ми опитуємо якійсь пристрій з певною частотою. Як назвати один sample? Тобто якщо ми опитали цей пристрій N разів, то маємо набір [f0, ..., fN-1]. Як назвати fi?

Я знайшов різні варіанти: вибірка, зразок, проба, взяток, навіть відлік є. Чи існує усталений варіант для такого контексту?

3

Наскільки я розумію, проблема полягає у перекладі слова англ.sample.

Особисто мені подобається варіант куштунок.


Google Translate пропонує наступні варіанти (у порядку, запропонованого джерелом):

 • вибірка — sample
  Тут мається на увазі, що слово вибірка може означати як групу of samples, так і один екземпляр (specimen).
 • зразок — sample, template, specimen, example, model, pattern
  Мені цей варіант здається нудним
 • приклад — example, instance, sample, lead, illustration, paradigm
  Це слово має багато інших застосувань, тому його використовувати тут, напевне, не варто.
 • шаблон — template, pattern, mold, stencil, sample, jig
  Неточно, у даному контексті.
 • куштунок — trial, proof, experiment, sample
  Чудовий варіант. Словник української мови за ред. Б. Грінченка (1907—1909) подає наступне тлумачення:

  Куштунок, -нку, м. Проба; отвѣдываніе.
  Оце сотня яблук на продаж, а одно дай на куштунок людім. Харьк¹.

 • проба — sample, test, trial, analysis, proof, alloy
  Це більше схоже на явище, не підходить
 • модло — model, sample, pattern
  Щось незвичне і, напевне, не підходить.

¹ — Харьк., Харьк. у., Харьк. г. — Харьковскій уѣздъ, Харьковская

| improve this answer | |
 • Мені більш до душі проба. Ми зібрали дані для аналізу. Маємо 20 проб (сигналу). 7 і 12 проба дуже виділяються від решти. – finesoul Nov 14 '17 at 20:45
 • Мені здається, що куштунок все ж походить від куштувати. Дотично це підтверджує й цитована вами стаття зі словника Грінченка: отвѣдываніе, від рос. отведать, що відповідає українському куштувати. Тому в даному контексті не найвдаліший варіант, на мою думку. Підтримую, як і @finesoul, варіант проба. – Oksana Gubrenko Nov 15 '17 at 12:16
 • можна ще додати варіант елементарна подія, бо простір елементарних подій – Yola Nov 21 '17 at 6:08

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.