4

Я знаю жартівливо-сварливі - бешкетник і пустун, а також нейтральні - доню,сину та дитино. Потрібні широковживані варіанти синонімів різноманітного емоційного і змістовного забарвлення.

3
  • Іншими словами, ви шукаєте слова, які мають «різноманітне» емоційне та змістовне забарвлення, але не вказуєте, яке са́ме (позитивне, негативне, жартівливе тощо). Тобто, відповідей існує необмежений список. Asking for open-ended list is considered off topic as it leads to opinionated answers and OP's inability to chose the accepted one. Commented Nov 4, 2017 at 14:11
  • Є дитина. Я про неї можу говорити чи звертатися до неї використовуючи її ім'я, а можу замінити іншим іменником. Які саме іменники найчастіше використовують люди, які спілкуються українською з дитинства?
    – finesoul
    Commented Nov 4, 2017 at 14:28
  • Define "найчастіше". У моїх родичів на селі до усіх дітей і підлітків найчастіше звертаються «Пилипчук», на честь Пилипа, який мав чи не дві дюжини дітей по всьому селу. Пилипа вже нема, «найчастіше» лишилося. Commented Nov 4, 2017 at 14:40

2 Answers 2

2

Навряд чи є сталий перелік таких звернень. У залежності - які казки ви розповідали, які стосунки з дитиною, які яскраві спільні події відбулися. Ось як я звертався до своїх синів:

коник, стрибунець,
жеребчик,
сокіл, соколик
серденько,
телесик
1

«Словники України on-line» від українського мовно-інформаційного фонду пропонують такі синоніми до слова «пустун»:

ПУСТУ́Н (той, хто любить пустувати), БЕШКЕ́ТНИК, ЗБИТОЧНИК [ЗБИТОШНИК] розм., ШИ́БЕНИК розм., ЖИРУ́Н розм., ПОСТРИБУ́Н розм., ШАЛАПУ́Т розм., ШАЛАПУ́ТНИК розм., ШКО́ДА розм., ХАЛАМИ́ДНИК розм., ПАЛИ́ВОДА підсил. розм., ПАЛИ́СВІТ підсил. розм., ГАРЦІВНИ́К діал., ШАЛИВІР діал., ГАЙДАБУ́РА діал., ГАЛАБУ́РДНИК діал.

<далі йдуть приклади вживання, які я не наводжу>

Звісно, не всі вони є загальновживаними або прийнятними для сучаних дітей, але якісь цілком можна застосувати.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.