5

Scrum — дуже популярний у IT підхід управління проектами для гнучкої розробки програмного забезпечення. Я розумію, що стала російська/українська термінологія - транслітерація з англійською

Ця зустріч відбувається кожен день протягом спринта. Є «пульсом» ходу спринта. Їй властиві наступні обмеження:

 • починається точно вчасно;
 • триває не більш ніж 15 хвилин;
 • проводиться в одному і стоячи.

Wiki перекладає назву як Щоденна нарада. Мені переклад подобається, але він не акцентує уваги на тому, що зустріч проводиться швидко і стоячи.

На скорочену назву краще претендує Літучка, але переклад не пов'язаний граматично з повним.

Чи є якась краща пара?

Контекст:

 • Не спізнися на літучку
 • Я не встигну на літучку
 • Літучки сьогодні не буде.
 • Після літучки обговоримо це докладніше
 • Літучка! (заклик, що час вже зібратися і починати)
2
 • Пробачте, яка транслітерація з англійською Scrum Daily Stand-Up Meeting? Я використав ua.translit.cc та отримав 'Сцрум Даіли Станд-Уп Меетінґ' Виглядає дуже неправильно. Чи є кращий сайт для транслітерації? Commented Nov 10, 2017 at 4:57
 • 1
  @Arthur Tarasov, англійською це кажуть так - Скрам Дейлі Стендап Мітінг або просто - Дейлі.
  – finesoul
  Commented Nov 10, 2017 at 16:06

2 Answers 2

2

Вже писав у цій відповіді, що мені прийшли до думки такі варіанти:

 • «Літу́чка» (за версією «Словника української мови»; або ж «лету́чка» чи «летю́чка» — за версією «Російсько-українського словника» А. Кримського і С. Єфремова).

  Про цей варіант Ви кажете, що він «не пов'язаний граматично з повним» — але я не розумію, що це означає. «Scrum Daily Stand-Up Meeting» можна перекласти як «щоденна скрам-літучка». Якщо не подобається відсутність слова «нарада», то нагадаю, що «літучка» є скороченням від «літуча/летюча нарада» (приклади: 1, 2, 3).

 • «Операти́вка» (або «операти́вна нара́да»).

 • «П'ятнадцятихвилинка» (аналогічно до «п'ятихвилинки»).

Також можу запропонувати такі розмовні варіанти:

 • «Нара́дка» (зменшувальне від «нарада»).
 • «Стоя́чка» (якщо справді стоячки).
 • «Щоде́нка».
0
3

Літучка не підходить, бо це будь-яка швидка (на літу) нарада. Це слово не відображає щоденності наради. Я пропоную використовувати щодень.

 • Ходімо на щодень.
 • Щось цікаве було на щодні?

Якщо описаних вище мінусів літучки недостатньо, то дам ще один. Літучка - це така нарада, на якій в одно вухо влітає, а з іншого вилітає.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.