15

Чи є якась різниця у вживанні форм давноминулого часу дієслів: "була ходила" чи "ходила була"?

Вікіпедія наводить обидва варіанти як коректні приклади вживання цього часу, але у розмовній мові мені допоки здебільшого зустрічався перший варіант.

4
 • Дуже цікаво, що перший. Я стикався з відразою до першого варіанту й нормальним сприйняттям другого, тому перевчився на другий варіант. Feb 12, 2017 at 14:16
 • @KyryloYatsenko, цікаво, у мене в родині дідусь (з Криворіжжя) використовує завжди перший варіант.
  – s0nata
  Feb 12, 2017 at 14:22
 • 1
  Назва питання не передає суть питання, виникає враження, що питання про вживання давноминулого часу взагалі (а це питання обговорюється тут) Варто перейменувати його якось, щоб було зрозуміло, що питання саме про "була ходила" vs "ходила була". Пропозиція від Sasha: «Про порядок слів у давноминулому часі (в сучасній українській мові)» Я б взагалі очевидно назвав: «Чи є різниця між "була ходила" і "ходила була"? (давноминулий час)» Mar 17, 2017 at 9:56
 • @KyryloYatsenko, слушне зауваження, перейменувала.
  – s0nata
  Mar 17, 2017 at 15:23

1 Answer 1

12

В правописі написано тільки оце:

"Давноминулий час дієслова складається з форм минулого часу цього дієслова та відповідних форм минулого часу допоміжного дієслова бути: ходив був, ходила була, ходили були."

В тому ж правописі бачимо таке:

"...він би це давно був зробив."

В літературній українській мові є і перший, і другий спосіб творення давноминулого часу. У вікіпедії наводять 5 прикладів використання з української художньої літератури, і серед них є і перший, і другий. Словопедія також наводить декілька прикладів, серед яких є обидва способи.

В розмовній українській (як бачите і з коментарів) так само: залежить від звички конкретної людини і милозвучності в кожному конкретному випадку.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.