8

Scrum — дуже популярний у IT підхід управління проектами для гнучкої розробки програмного забезпечення. Наразі українська термінологія - транслітерація з англійської (іноді через російську).

Перед плануванням спринта команда збирається на нараді, щоб оцінити складність задач з найвищим пріоритетом та, коли необхідно, розбити дуже великі задачі на менші, які потенційно можуть бути зроблені протягом спринта. Таких зустрічей може бути декілька, і вони не завжди безпосередньо пов'язані з плануванням спринта. Головна їх риса - команда оцінює задачі з планів (беклогу) продукту, їх складність.

Англійською це називається Estimation Session або Estimation Meeting. Якщо треба коротку і зручну версію - Estimates. Українською мабуть буде оцінна нарада та оцінки.

Можливо є якісь кращі варіанти перекладу.

Контекст:

 • Я зайнятий, у нас зараз оцінки.
 • Ходімо оцінювати.
 • Завтра о другій оцінна нарада. (Трохи ріже вухо)
 • Завтра о другій оцінки.
 • Це ми оцінимо завтра на оцінках. (Тавтологія)
 • Це ми оцінимо завтра на оцінній нараді. (Трохи краще)
 • Чи є «Estimation Meeting/Session» частиною Scrum? Мені здається, це вже одна з над-Scrum-ових надбудов (Scrum визначає необхідний мінімум, без якого робочий процес не можна вважати таким, що відбувається за Scrum; але він не забороняє додатково вточнювати процес, додаючи своїх елементів, якщо при цьому не прибирати необхідні; деякі з додаткових елементів стають поширеними практиками; мені, здається, окремий Estimation Meeting/Session — це один з таких (поширене, але не обов'язкове доповнення до Scrum)). Чи воно десь описане, як частина Scrum? – Sasha Nov 2 '17 at 10:32
 • 1
  @Sasha, це - частина Backlog Refinement/Grooming яку дуже часто роблять окремою нарадою щоб значно спростити планування. – finesoul Nov 2 '17 at 12:58
 • Ясно. (Іншими словами — це Backlog Refinement Meeting (1, 2, 3). Формально Scrum не предписує, що це має бути окремою нарадою, але каже, що це має бути зробленим, причому займаючи не більше 10% потужності команди — і часто зручно робити це окремою нарадою (де часто присутня не вся команда; щоб підготувати backlog до Sprint Planning; а на Sprint Planning — вся).) – Sasha Nov 2 '17 at 15:44

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.