7

Scrum — дуже популярний у IT підхід управління проектами для гнучкої розробки програмного забезпечення. Наразі українська термінологія - транслітерація з англійської (іноді через російську).

Перед плануванням спринта команда збирається на нараді, щоб оцінити складність задач з найвищим пріоритетом та, коли необхідно, розбити дуже великі задачі на менші, які потенційно можуть бути зроблені протягом спринта. Таких зустрічей може бути декілька, і вони не завжди безпосередньо пов'язані з плануванням спринта. Головна їх риса - команда оцінює задачі з планів (беклогу) продукту, їх складність.

Англійською це називається Estimation Session або Estimation Meeting. Якщо треба коротку і зручну версію - Estimates. Українською мабуть буде оцінна нарада та оцінки.

Можливо є якісь кращі варіанти перекладу.

Контекст:

 • Я зайнятий, у нас зараз оцінки.
 • Ходімо оцінювати.
 • Завтра о другій оцінна нарада. (Трохи ріже вухо)
 • Завтра о другій оцінки.
 • Це ми оцінимо завтра на оцінках. (Тавтологія)
 • Це ми оцінимо завтра на оцінній нараді. (Трохи краще)
7
 • Чи є «Estimation Meeting/Session» частиною Scrum? Мені здається, це вже одна з над-Scrum-ових надбудов (Scrum визначає необхідний мінімум, без якого робочий процес не можна вважати таким, що відбувається за Scrum; але він не забороняє додатково вточнювати процес, додаючи своїх елементів, якщо при цьому не прибирати необхідні; деякі з додаткових елементів стають поширеними практиками; мені, здається, окремий Estimation Meeting/Session — це один з таких (поширене, але не обов'язкове доповнення до Scrum)). Чи воно десь описане, як частина Scrum?
  – Sasha
  Nov 2, 2017 at 10:32
 • 1
  @Sasha, це - частина Backlog Refinement/Grooming яку дуже часто роблять окремою нарадою щоб значно спростити планування.
  – finesoul
  Nov 2, 2017 at 12:58
 • Ясно. (Іншими словами — це Backlog Refinement Meeting (1, 2, 3). Формально Scrum не предписує, що це має бути окремою нарадою, але каже, що це має бути зробленим, причому займаючи не більше 10% потужності команди — і часто зручно робити це окремою нарадою (де часто присутня не вся команда; щоб підготувати backlog до Sprint Planning; а на Sprint Planning — вся).)
  – Sasha
  Nov 2, 2017 at 15:44
 • У тексті за вашим посиланням немає слова estimation. Там є grooming і його нові назви, бо не всім подобається така назва.
  – Yola
  Aug 4, 2020 at 14:13
 • @Yola, "* assigning estimates to stories which have yet to receive one * correcting estimates in light of newly discovered information"
  – finesoul
  Aug 5, 2020 at 15:36

1 Answer 1

1

Scrum Etymology From scrummage, from scrimmage (source: The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language).

Тут можна знайти слово синонім до scrum. Де вказують

Team Practices Group/Scrum Estimation Meeting

Тобто по суті своїй Scrum Estimation Meeting перекладається як, якщо враховувати слово синонім, Зустріч Групової Оцінки.

Але можна піти глибше.

Scrimmage A corruption of skirmish.

scrimmage (plural scrimmages)

A rough fight.

(US) In some team sports, especially soccer, a practice game which does not count on a team's record.

In American football or Canadian football, a play that begins with a snap from the center while opposing teams are on either side of a line of scrimmage.

Тобто бійка, сутичка, зіткнення, але для даного випадку ближче буде суперечка.

В результаті вище зазначеного можна перекласти як: зустріч для оцінювання через суперечку, бійку або ж:

Scrum Estimation Meeting - Зустріч Суперечкового Оцінювання.

Тепер можна, для підтвердження нашої теорії, перейти до словника, де слово scrum використане в інших випадках з вище зазначеним значенням.

scrum

in the sport of rugby, a group of attacking players from each team who come together with their heads down and arms joined, and push against each other, trying to take control of the ball

a situation in which a group of people push each other to get to a place or obtain something

7
 • 1
  Це жахливий переклад. Слово "scrum" має різні значення. Ви починаєте об'єднувати переклад одного значення слова із іншим через те, що значення слова зі сфери ІТ, пов'язане зі значення слова із регбі на основі походження (що ви, до речі не написали, а зробили висновок на основі власних суджень).
  – improbable
  Mar 12, 2020 at 10:57
 • 1
  Звичайно, носії англійської, коли хтось говорить про скрам в ІТ, можуть асоціювати це слово значенням із регбі, проте це зв'язок адекватно не можна відобразити в українській без пошкодження перекладу слова в контексті ІТ сфери. Це стандартний tradeoff про який знає будь-який перекладач: якщо перекладати значення слова для якогось контексту часто потрібно відрубати можливі забарвлення і зв'язки із іншими слова із оригінальної мови, інакше ризикуєш зробити неякійсний переклад значення слова як мінімум, у вашому випадку зробити жаливу мовну мішанину, яка погано відображає оригінальне значення.
  – improbable
  Mar 12, 2020 at 11:01
 • 2
  Особисто я прихильник відсутності перекладу термінів і понять при перекладі.
  – improbable
  Mar 12, 2020 at 11:02
 • @improbable "Особисто я прихильник відсутності перекладу термінів і понять при перекладі.". Якщо ви не можете або ж не хочете описати англійське слово українською мовою, то це означає, що ви не перекладаєте слово. Тобто не намагаєтеся виконати основну функцію перекладу: донести значення іноземного слова.
  – user1677
  Mar 12, 2020 at 13:45
 • @improbable "Слово "scrum" має різні значення." Не зовсім згоден. Це слово має один корінь, який має своє певне значення. В залежності від змісту використання слово впливає на загальне значення словосполучення або ж речення. Чи ви можете довести, що scrum має різні корені у випадках для реґбі та для ІТ?
  – user1677
  Mar 12, 2020 at 13:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.