6

У скрамі є декілька регулярних і частих робочих зустрічей. Вони заплановані на роки вперед, але відбуваються у досить неформальній обстановці. Англійською це усе називається meeting. Відбуваються вони усі у meeting room.

Як зручно і правильно назвати такі зустрічі українською? Відповідно, як назвати місце де вони відбуваються?

Найкраще, як на мене, підходить нарада і кімната для нарад. Плюс - є скорочена назва - нарадова (як російською - переговорка), мінус - якось воно сприймається занадто пафосно, формально і офіційно.

Трохи контексту (конкретні назви нарад розглянемо пізніше окремо):

 • Ретро нарада або Нарада з аналізу спринта - Sprint Retrospective Meeting.
 • Демо нарада або Нарада з огляду спринта - Sprint Demo aka Sprint Review Meeting
 • Нарада з планування спринта - Sprint Planning Meeting

1 Answer 1

2

Meeting

Важко сказати, що краще підходить. Це частково суб'єктивно. Можу сказати, що я думаю про різні синоніми.

«Нарада» найточніше з відомих мені слів передає суть явища. Якщо воно не подобається Вам формальністю, то, звісно, Ваше право вживати інші. Але формально воно підходить.

«Зустріч» теж цілком підходить. Одне зі значень цього слова за «Словником української мови» в 20 томах: «тимчасове спільне перебування де-небудь для обговорення яких-небудь питань, для бесіди, наради і т. ін.». Але це слово менш точне (ширше), ніж «нарада».

«Рада» — формально підходить. Але, на мою думку, на практиці буде дуже незручним через наявність у цього слова інших значень, що важко відсікти контекстом і які при цьому приходять до думок раніше за потрібне.

«Збори» і «зібрання», на мою думку, загалом, не підходять. Тому що вони натякають на зібрання більшої кількості людей, ніж це відбувається під час багатьох скрам-зустрічей. Підприємтво в загальному випадку може розробляти декілька продуктів (кожен з яких може мати своїх власника продукту і інших зацікавлених осіб); один продукт в загальному випадку може розроблятися декількома командами (кожна з яких може мати свого скрам-мастера); одна команда складається з малої кількості розробників (зазвичай приблизно п'ять). У більшості ж передбачених Скрамом зустрічей (Daily, Sprint Retrospective) бере участь лише одна команда і її скрам-мастер, у деяких — ще власник відповідного продукту (Sprint Planning, Sprint Review) або й навіть інші зацікавлені сторони, але знов таки лише цього продукту (Sprint Review); зустріч відразу декількох команд, що працюють над одним продуктом, зазвичай проводять нечасто (я так розумію, це доречно здебільшого для Sprint Review і частково Sprint Planning; часто замість зібрання декількох команд обирають Scrum of Scrums — зустріч представників команд); зустріч осіб (розробників, власників продуктів тощо), що стосуються різних продуків — майже ніколи (принаймні, це, здається, вже щось поза Скрамом). Таким чином, якщо на підприємстві є декілька команд (а то й навіть декілька продуктів) — то зовсім не кожну зустріч можна назвати зборами; хоча в певних випадках (якщо на підприємстві всього одна команда або якщо на конкретній зустрічі присутня більша за звичну кількість осіб) використання цих слів можливе.

«Засідання» — в загальному випадку не підходить, бо деякі типи зустрічей (Daily) часто спеціально проводять навстоячки. І навіть якщо учасники зустрічі сидять, використання цього терміну мені видається небажаним, бо воно не відповідає духу Скраму, де зустрічі мають проводитися оперативно, з жорсткими обмеженнями часу. Хоча формально використання терміну можливе.

«Мітинг» однозначно не підходить, бо поки що не має в українській мові значення «звичайна нарада/зустріч» (натомість — «масові збори з приводу обговорення якихось злободенних питань, переважно політичних»).

«Літучка» (також «летучка» і «летючка»), «оперативка», «п'ятнадцятихвилинка» (аналогічно до «п'ятихвилинка») — лише для Daily (чи Daily поза цим питанням?).

«Колоквіум», «консиліум», «побачення», «рандеву», «раут» — зовсім не те.

«Сходини» — мабуть, теж не дуже (діалектично може означати будь-яку зустріч, але в нормативному значенні, це, здається, передбачає збори, причому з невиробничими підставами).

Meeting room

Мені подобається ідея скоротити назву до одного слова, але слів «нарадова»/«нарадна» я в жодному словнику не знайшов, лише «переговорну». Звісно, можна казати в лоба: «кімната/зал для нарад/зустрічей/переговорів» — але не хочеться. На практиці, мені здається, це може бути вирішене використанням назв, що залежать не лише від її призначення в процесі Скраму, а й, наприклад, від її повного чи побічного призначення (наприклад, «конференц-зал», «співбесідна» тощо) чи то навіть від її фактичних характеристик («біля шефа», «зі скляним столом / „скляна“», «що з проектором»).

2
 • 2
  > слів «нарадова»/«нарадна» я в жодному словнику не знайшов А як щодо "нарадча кімната"?
  – hutorny
  Commented Nov 1, 2017 at 10:32
 • 1
  @hutorny, точно! нара́дчий, ра́дний. є й інші джерела (1, 2, 3, 4, 5, 6).
  – Sasha
  Commented Nov 1, 2017 at 14:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.