5

Чи є назва спорту «верхова їзда» калькою з російської? Якщо так, то як тоді правильно називати цей вид спорту?

1 Answer 1

3

Так, «верхова їзда» та «їзда верхи» — цілком нормативні словосполучення.

Наприклад, у «Словнику української мови» в 20 томах читаємо:

Парфорсна їзда: <…> у цирку — різновид їзди верхи, за якої наїзник виконує акробатичні вправи на коні, який долає штучні перешкоди.

Або в «Енциклопедії історії України» бачимо:

Виняток становили тільки т[ак] зв[ані] таланти — предмети, що входили до циклу фізичного та естетичного виховання (верхова їзда, танці, фехтування, музика, малювання тощо).

Стаття про це є й у Вікіпедії.

Також існує поняття кінний спорт, що, однак, не тотожне верховій їзді. Спорт має на увазі якісь змагання, а їзда верхи з метою задоволення чи якоюсь іншою, не пов'язаною зі змаганнями метою за визначенням не є спортом.

Є й інші словосполучення, як-от «їхати конем», «кінна їзда», «кінна прогулянка».

Post Scriptum: Питання поставлено не зовсім коректно — «калька» і «правильно» не є взаємовиключними поняттями. Калькування (не лише з російської) — це лише один із способів утворення нових слів/конструкцій у мові. Навряд «верхова їзда» є калькою з російської, та й якщо калька звучить природно і вкорінилася, то це не є чимось поганим (поганим є витіснення давніших слів/сполучень кальками/варваризмами).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.