0

Російською: Мацис

Скоріше за всього це транслітерація з macis.

1
  • Будь ласка, додайте до питання свої міркування з приводу того, як треба транслітерувати це слово. На цьому сайті заохочуються питання, які користувач ставить вже після свого особистого, хоча б мінімального дослідження. Після того, як ви це зробите, зніму свій мінус і поставлю плюс. Зауважу, що транслітерація російською не є дослідженням, бо не порівнює досвід декількох слов'янських мов, а просто дивиться на одну з них.
    – P. Vowk
    Oct 25, 2017 at 10:55

1 Answer 1

3

Для вирішення цього питання досить правила дев'ятки. МацИс.

Правопис, параграф 90, пункт 5, підпункт "в":

И пишеться:
В загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним: ди́зель, дина́мо, дипло́м, дире́ктор, мето́дика; інститу́т, матема́тика, сти́мул, тексти́ль, тип; зиґза́ґ, пози́ція, фізи́чний; маркси́зм, силуе́т, систе́ма; цисте́рна, ци́фра; жирандо́ль, режи́м, джигі́т, джи́нси; речитати́в, чичеро́не; ши́рма, шифр; брига́да, риф, фа́брика.

Щодо росіянізмів, не знаю, де ви його тут вбачаєте, а ось "вірно" в запитанні це якраз він і є.

1
  • 1
    Ласкаво просимо до сайту Ukrainian.SE! Цей сайт — не форум і не чат-борд, тому ми заохочуємо відповіді, які базуються на дослідженнях, а не на особистих думках. Якщо ви згадуєте правило девʼятки, то робіть посилання і надавайте релевантні цитати. Будь ласка, перегляньте faq, щоб дізнатися більше. Oct 25, 2017 at 12:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.