6

Який із нижченаведених варіантів є правильним і чому?

 • А що ви маєте на увазі: приклади розміщені на тому сайті, чи на тому сайті їх можна пошукати і знайти? – Artemix Oct 18 '17 at 13:46
 • Приклади розміщені на сайті. Тобто в даному випадку "знаходяться" --- синонім слова "є". – wheleph Oct 18 '17 at 14:15
 • Я б сказав, що якщо вважати знаходиться синонімом є, то тоді правильно саме знаходиться, бо більше прикладів це однина, тобто тут ми говоримо не про приклади як набір. – Yola Oct 18 '17 at 14:59
 • Виходить щось подібне до "Ящик книг знаходИться на горищі" – wheleph Oct 18 '17 at 15:03
 • 2
  Тут - відповідь на подібне запитання з посиланнями на додаткові джерела до "Як ми говоримо" Антоненка-Давидовича. – Oksana Gubrenko Oct 19 '17 at 19:08
6

Як ми говоримоАнтоненка-Давидовича
Числові особливості дієслова-присудка

Дієслово-присудок звичайно узгоджується в числі з підметом речення: якщо підмет стоїть в однині, то й дієслово-присудок також виступає в однині («Посадила стара мати три ясені в полі». — Т. Шевченко); а множина підмета зумовлює й множину дієслова-присудка («На чужину з України брати розійшлися». — Т. Шевченко).

Проте бувають випадки, коли дієслово-присудок стоїть в іншому числі, ніж підмет: «Був собі дід та баба» (казка). Здавалось би, що за наявності в цьому реченні двох підметів — дід та баба — дієслово-присудок слід було б поставити в множині, але якщо дієслово-присудок стоїть перед двома або кількома підметами, а перший підмет стоїть в однині, то й дієслово стоятиме теж в однині: «Був собі котик та півник» (казка).

Дієслово-присудок виступає в однині також тоді, коли підмет має при собі додаток, що становить із підметом одну підметову групу речення й пов’язується з ним прийменником з: «Гарматний відгомін з першим громом мішався раз у раз в одних розкатів жмут» (М. Бажан).

Дієслово-присудок буде в однині й тоді, коли за підмет правлять збірні слова — більшість, меншість, частина, ряд, кілька, багато (більше — вищий ступінь), чимало, група, низка, решта, половина та інші, поєднані з залежними від них іменниками (прикметниками) в родовому відмінку: «Більшість присутніх пристала на цю пропозицію»; «Кілька відер води бухнуло на вогонь» (М. Коцюбинський).

Якщо підмет складається з числівника два, три, чотири й іменника, а в реченні мовиться про спільну дію, дієслово-присудок слід ставити в однині: «Летить чотири утиці» (Б. Грінченко); «На полу лежало три чоловіки» (Панас Мирний). Якщо в реченні треба підкреслити, що особи, які складають підмет із числівником, діють кожна окремо, дієслово-присудок годиться ставити в множині: «Не вертаються три брати, по світу блукають» (Т. Шевченко).

Якщо підметом є складений числівник, де останнє слово — один, дієслово-присудок може стояти в однині в чоловічому роді або в безособовій формі на -ло: «31 солдат вийшов з оточення», «Вийшло з оточення 31 солдат». Якщо перед таким підметом є означення в множині (усі, наші й под.), присудок має форму множини: «Усі двадцять один учасник конкурсу вийшли на змагання».


З українського літературного слововживання
Більшість, -шості, орудний -шістю. При підметові, вираженому сполученням слова більшість з іменником або займенником у родовому відмінку однини чи множини, присудок ставиться у формі однини або множини.

 1. Присудок у формі однини звичайно вживається:
  • якщо при слові більшість немає керованого слова. Більшість впевнена була, що в тому піску є золото (М. Трублаїні); Більшість, особливо молодь, вбачала в поїздці до Морниці веселу розвагу (Ірина Вільде);
  • якщо слово більшість має кероване слово в однині. Переважна більшість народу підтримала цей захід;
  • при безпосередньому сусідстві підмета й присудка (хоч кероване слово і вжите в множині). Більшість молодих інтелігентних людей сидить по великих містах (Леся Українка); Більшість бійців зосередилась у залі другого поверху (О. Гончар).
 2. Присудок у формі множини (в так званому узгодженні за змістом) звичайно вживається:
  • якщо між підметом і присудком є інші члени речення, особливо дієприкметниковий зворот або означальне підрядне речення зі сполучниковими словами який, котрий, що при підметі. Більшість делегатів при обговоренні питання, що стояло на порядку денному, підтримали доповідача;
  • якщо при слові більшість є кілька керованих слів у формі множини. Більшість командирів і бійців полягли в цьому бою;
  • якщо при підметі є однорідні присудки. Він бачив на фронті, що більшість людей гинуть тому, що не можуть використати місцевості для свого захисту і для наступу, не знають взаємодії родів військ, бояться ближніх боїв, авіації і танків (Григорій Тютюнник);
  • якщо підкреслюється активність і роздільність дії, здійснюваної виконавцями. Більшість десятикласників готувались до екзаменів групками по двоє, по троє (О. Донченко).

Додаткове

 1. Дієслово ся знаходити (що тотожнє до є) можна не писати взагалі:
  Більше прикладів за посиланням [адреса іменки].

Висновок [в цьому реченні]

Більше прикладів знаходиться за посиланням [адреса іменки].

| improve this answer | |
 • Будь Ваша ласка, додавайте TL;TR у разі таких великих цитувань. Поза тим, питання таке просте, нащо такий розпис? Посилання на джерело було б достатньо. – ovnia Oct 18 '17 at 16:29
 • Плюсую розгорнуту відповідь. Тільки від того, що за такою простою конструкцією стоїть стільки правил та винятків, стає страшно :) – wheleph Oct 18 '17 at 17:00
 • 1
  @Follower, "на посиланні" в мене викликало шок. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів чому саме так правильно. Невже треба говорити "будинок знаходиться на адресі"? – wheleph Oct 18 '17 at 17:20
 • @Follower, я підправив висновок – wheleph Oct 19 '17 at 5:45
 • @Yola, так вкінці є висновок для цього конкретного випадку. Однак його, напевне, дійсно варто би було винести на початок, щоб відразу попадав на очі. – wheleph Oct 19 '17 at 5:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.