9

Наскільки правильним/прийнятним буде вживання займенника вони для позначення особи, стать якої ми не хочемо акцентувати, як це часом роблять в англійській? Чи маємо в таких випадках вживати займенник тільки відповідно до граматичного роду іменника?

Якщо подзвонить якийсь кандидат, перекажіть їм (йому? йому/їй? йому або їй? їй або йому?), що вакансію вже закрито.

4
 • А якщо подзвонить кандидатка, тоді що?
  – P. Vowk
  Oct 15, 2017 at 21:15
 • @Follower english.stackexchange.com/q/6854/220344
  – P. Vowk
  Oct 15, 2017 at 21:17
 • 2
  Тоді краще щось в дусі: Якщо поздвонить хтось з кандидатів, перекажіть, що вакансію вже закрито. Oct 15, 2017 at 21:39
 • 2
  Створив теґ gender-neutrality, потім придумаємо більш вдалу назву Oct 16, 2017 at 2:21

1 Answer 1

2

По-перше, треба розуміти, що такі речі у нас на рівні правопису поки що не вреґульовані. Толерантність дуже повільно заходить у профільні комітети.

Поки що жодного разу не чув і не бачив використання займенника "вони" в однині.

У даному конкретному випадку можна замінити кандидата на кандидатів:

Всім кандидатам, що дзвонитимуть найближчим часом, перекажіть, що вакансію вже закрито.

Отже, займенників взагалі можна уникнути, бо у нас є 7 відмінків і множина.

Якщо треба написати щось ще про цих кандидатів - відпадає потреба використовувати вони в однині. Кандидати - вони.

Якщо ви не можете змінити речення у такий спосіб, щоби там не потрібні були займенники, то йому/їй, або їй/йому - прийнятні варіанти.

Ґуґл пошук для йому/їй

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.