15

Пошук у словниках синонімів тут, тут і тут результатів не дає. У вікісловнику не вказано жодного синоніму, а у вікіпедії вказано синонімом абревіатуру «ЕОМ», яка використовується як правовий термін в юридичних документах, інженерами цифрової електроніки, також в історичному сенсі — для позначення комп'ютерної техніки 1940-1980-х років, і для позначення великих обчислювальних пристроїв, на відміну від персональних. У цьому джерелі вказано ще декілька синонімів: компутор, лічильник, обчислювальна техніка, обчислювач. Чи є якийсь з цих термінів сталим? Чи можливо його використання на заміну запозиченому комп'ютер?

4 Answers 4

8

Компутор - точно не те що ви шукаєте, оскільки має те ж саме походження що і комп'ютер.

Обчислювальна техніка використовується зараз для загального позначення всіх пристроїв що виконують програмовані обчислення, не обов'язково персональні комп'ютери - бортові комп'ютери, мікрокомп'ютери вбудовані в побутову техніку і таке інше.

Лічильник - вже також має стале значення. Це простий пристрій що, наприклад, у побуті рахує споживання ресурсів (газу, опалення, води). У комп'ютерній техніці це базова "комірка" що вміє збільшувати значення на одиницю:

 1. Той, хто веде лік чому-небудь.
 2. Прилад для підраховування чого-небудь. В ній [ракеті] є два передавачі з антенами, лічильник космічного проміння (Наука і життя, 2, 1959, 7); Він не відривав очей од лічильника [таксі].. Його зацікавила сама механіка — диви, як блискають цифри, як швидко росте сума (Юрій Збанацький, Курилові о-ви, 1963, 37); * Образно. І став Біг-Бен, вусач-солдат, лічильником годин (Микола Бажан, Роки, 1957, 183).

Обчислювач до появи комп'ютерів так називався працівник, що виконує обчислення. З появою електронних систем їх називали електронними обчислювачами:

ОБЧИ́СЛЮВАЧ, а, чол. 1. Працівник, який обробляє числові дані. Створено електронно-рахівничу машину, яка за вісім годин викопує роботу 15 тисяч кваліфікованих розраховувачів і обчислювачів (Колгоспник України, 11, 1957, 40); Стоїш, чергуєш, в напрузі вдивляєшся в сітку прозорого плексигласового планшета, на якій сержант-обчислювач щораз виводить все нові й нові цифрові позначки (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 294).
2. Прилад, апарат, який обробляє числові дані. Електронний обчислювач.

Думаю що це слово в принципі ще якось можна притягнути до значення "комп'ютер", хоча, швидше за все, як термін воно може позначати пристрій який не має повного набору функцій які має повноцінний комп'ютер. Не дарма в той самий час з'явився термін Електронна обчислювальна машина, яка вочевидь мала більше можливостей ніж простий електронний обчислювач (фактично різниця між ними як між комп'ютером та калькулятором).

0
8

Є два варіанти для слова комп’ютер на словотворі: "обчислювач" і "рахівник".

Так, словотвір не є авторитетним джерелом, тому наводжу декілька прикладів зі слов’янських і не тільки мов:

 1. В івриті є слово "מחשב" /махшев/ (від לחשב /лєхашев/ - обчислювати), і вони користуються саме ним, а не словом комп’ютер;
 2. В чеській є слово "počítač";
 3. В словенській - računalnik;
 4. В хорватській - "računalo".

Ґуґл-перекладач свідчить про використання хорватами, словенами й чехами саме цих відповідників, а не "загальновживаного" комп’ютер.

Таким чином, слова "рахівник" і "обчислювач" водночас передають зміст слова "computer" і досить органічно звучать українською.

1
 • В іспанській використовується іменник "ordenador", утворений від дієслова "ordenar" - організовувати/впорядковувати/наказувати/давати команду. Щоправда, слово "computador(a)" - "комп'ютер" в них теж є у словнику. В німецькій є іменник "Rechner", утворений від дієслова "rechnen" - обчислювати/рахувати.
  – s0nata
  Commented Feb 12, 2017 at 14:40
2

Етимологія to compute у вікісловнику каже нам:

(17th century). Borrowing from French computer, from Latin computare ‎(“sum up, reckon, compute”), from com ‎(“together”) + putare ‎(“cleanse, trim, prune, clear up, settle, adjuct, reckon, count, deem, think, suppose”), from putus ‎(“cleansed, clear”)

Тобто з(у/в)важувач можна важати дослівним перекладом. Але

 1. нажаль я не можу підважити цю думку посиланням на авторитетні джерела чи відомі використання

 2. Це слово від кальки російського взвешиватель відрізняється лише одним звуком, який наврядчи буде чітко артикулюватися при усному мовленні

1

Комп’ютер - від англ. to compute - обчислювати, тому електронно-обчислювальна машина є абсолютним точним перекладом.

Відомих синонімів у слова комп'ютер немає, є лише сленгові назви - пісюк, пісі, персоналка (від personal computerабо PC).

Також комп'ютери еволюціонували в сервери, планшети, трансформери (десктоп + планшет), проте в загальному вигляді комп'ютер є загальновживаним і зрозумілим для більшості людей терміном.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.