5

Допоможіть будь ласка перекласти словосполучення aspect value, у такому контексті:

The apparent size of a font as well as its legibility can vary greatly for a constant font-size value. This is especially true for scripts like Latin that distinguish between upper and lowercase letters. In such cases, the ratio of the height of lowercase letters to their uppercase counterparts is an important factor in deciding the legibility of the given font. This ratio is commonly called the aspect value of a font.

2
 • Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Запитання, які стосуються перекладу, мають містити переклад своїми словами (українською), контекст (також українською), і, бажано, варіанти, які автор знайшов в Інтернеті, з поясненням, чому ці варіанти не підходять. Це запитання містить пояснення англійською, але цього може бути недостатньо. Commented Sep 26, 2017 at 2:56
 • Тобто йдеться фактично про співвідношення висот малої та великої літер (у певному шрифті) — я правильно розумію? Ні, помилився, мова про відношення висоти малих літер до розміру кегля.
  – Sasha
  Commented Sep 26, 2017 at 4:04

3 Answers 3

4

Це не зовсім правильний підхід до перекладу, оскільки ми фактично намагаємося «натягнути» переклад термінології з однієї предметної області в іншу… Але E2U пропонує такі переклади для aspect ratio в інших предметних областях (а aspect ratio використовується як синонім до aspect value у вашому контексті):

 • співвідношення (розмірів)
 • формат (екрана, зображення, образу)
 • екра́нний пара́мет(е)р
 • аспе́ктне відно́шення
 • видова́ пропо́рція

Співвідношення розмірів у цілому підходить (хоча, можливо, є занадто загальним — не вказано, яких розмірів). Але якщо один раз цей термін ввести з поясненнями (яких саме розмірів ми маємо співвідношення), то потім далі можна скорочувати його до двох слів.

Формат — вже занадто загальне. Екранний параметр — недоречне.

Аспектне відношення — хоч ні про що конкретне читачу це словосполучення не скаже, але в тому-то й його перевага (що є словосполучення, яке виглядає більш-менш дослівним перекладом aspect ratio, але в українській мові в такому вигляді майже не використовується, тому можна вважати, що «позиція не зайнята»).

Хоча обидва ці варіанти є неідеальними (перше — занадто широке, друге взагалі в іншому значенні в сусідній мові може використовуватися). Тож якщо підбереться кращий еквівалент, то про співвідношення розмірів і аспектне відношення варто забути. Але, як кажуть, у степу й хрущ м'ясо.

1
 • 6
  А де можна поставити "+" за у степу й хрущ м'ясо? :) Commented Sep 26, 2017 at 13:41
1

Виходячи з цього

All fonts have an aspect ratio (or value). Font aspect values are calculated by dividing the lowercase x-height of the font by the font size.

Пропоную x-пропорція.

Також можна використати просто аспектне значення.

5
 • Оце x асоціюється з абсцисою (тобто горизонтальним розміром). Хоча якщо читати «екс-пропрорція» (чи навіть писати «екс- / ex-пропроція» — аналогічно до одиниці вимірювання ex у CSS), щоби було очевидно, що мова про (вертикальний) розмір англійської x, а не про ікс із геометрії — то, може, спрацює. Цікаво, як українською буде x-heightікс-висота?
  – Sasha
  Commented Sep 26, 2017 at 7:17
 • Можна читати кирилично, різницї у планї типографії між латинською чи кириличною х наче немає тут. Хоча тут є цїкавий нюанс, ми не дуже відрізняємо терміни мала та рядкова лїтера. А ми і не тїльки позначаємо це як звична мала лїтера. Тому я би це позначив як рядкова, що входить у множину малих. Commented Sep 26, 2017 at 8:01
 • @Follower що таке рядкова літера?
  – Yola
  Commented Sep 26, 2017 at 8:08
 • @Yola наразї те саме, що і мала лїтера. Зустрічається инколи. Я пропоную, щоб та позначала ту, що в межах x-висоти. Commented Sep 26, 2017 at 8:11
 • @Follower, я мав на увазі різницю між читанням у нас назв англійських і «латинських» літер. Геометричні координати ми називаємо ікс і ігрек, а не екс і в(у)ай — тож якщо вимовляти це слово як екс-пропорція, а не ікс-пропорція (а на письмі, можливо, навіть як екс- чи ex-пропорція замість x-пропорція), то, можливо, виникатиме менше недоречних натяків на горизонтальність виміру.
  – Sasha
  Commented Sep 26, 2017 at 10:21
0

Просто [значення] аспекту. Розглянемо чому чи які є ще варіяцїї.

В наукових галузях аспект

 • поточний вигляд, який може мати [переважно передбачувальнї] зміни. Себто якщо лїтерно перекласти — [зафіксований] ви[гля]д;
 • відносне положення до чогось

Хоч слова вигляд, вид доволї точнї до означення, але є ризик непорозуміння. Натомість вони мають право на існування в технїчнїй сфері: [значення чи коєфіцїєнт] ви[гля]ду. Гадаю, приблизно так і звучить анґлїйське означення, якби не було «наукової» латиницї.

А відносність — навпаки, доволї абстрактне означення, бо навіть у типоґрафії відношень вистачає. Але ми знаємо, що то відношення висоти малої лїтери х до розміру черенки. Таким чином можна означити х-відносність. Можна читати кирилично, різницї у планї типографії між латинською чи кириличною х немає тут.

Хоча є цїкавий нюанс, ми не дуже відрізняємо терміни мала та рядкова лїтера. А ми і не тїльки позначаємо x-heigh як звична мала лїтера. Тому я би x-height позначив як рядкова (лїтера, висота), що входить у множину малихlowercase. Звідси термін буде щось на штиб рядкова відносність чи рядковий коєфіцїєнт. Звісно, можне бути конфуз із словом рядок, але вони залежнї між собою, а відстань між рядками вже буде міжрядковою.


СУМ-20 ¬ Аспект

 1. Зовнішній вигляд рослинних угруповань, що змінюється за фазою розвитку рослин протягом року. Аспект травостою біло-зелений від квіток білої конюшини і вегетативних пагонів лисохвосту (з наук. літ.).
 2. лінгв. Вид дієслова. Категорія виду (аспекту) дієслів — одна з найскладніших у граматиці (з навч. літ.).
1
 • 6
  я з повагою ставлюсь до вашого специфічного написання слів, що відрізняється від класичного (чинного) правопису і орфографічних словників, хоч і не вітаю такі відхилення на SE. Утім, якщо цитуєте той же СУМ чи інші джерела, то, згідно з правилами цитування, зберігайте, будь ласка, оригінальну орфографію, а не вводьте людей в оману ще дужче. Commented Sep 26, 2017 at 7:34

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.