11

Припускаю, що у тексті пісні Зозулиця гурта Dakh Daughters використані прислів'я, приказки та інші зразки народної творчості. На 02:54 в пісні звучить: "Циця в руцю, а серце в п(б)уцю".

Питання: чи є цей вислів прислів'ям і якщо є, то яке його значення?

 • 4
  У словниках не дивився, але нагуглив таку приказку: "скільки вовка не годуй, а у медведя пуця більша і дупа ширша" – Artemix Sep 19 '17 at 9:12
 • 4
  Ще про пуцю: «[Зі слів дівчини, що випадково побачила чоловіка голим:] Та пуця у нього нівроку — ніжна і рожевенька — в головці.» (з книги «Муха з цукром», Роман Кухарчук, 2003, ст. 100). Схоже, що в усіх цих випадках слово «пуця» має одне й те саме значення (статевий чоловічий орган). Хоча скоріше це евфемізм, а не основне значення (бо використовується і як ім'я). – Sasha Sep 19 '17 at 13:13
 • 6
  @Sasha, так, це слово можна зустріти в народному (переважно сільському) фольклорі/жартах (почасти поза літературними нормами) саму в цьому значенні. Щодо тлумачення змісту, а головно - моралі, власне приказки, то припускаю, що означає вона таке: щойно чоловік торкається жінки, особливо її принад, то його емоції й розум перемикаються на інстинкти (ще кажуть: "Думає не головою, а "одним місцем"). – Oksana Gubrenko Sep 20 '17 at 7:37
 • 3
  Ще може бути варіант тлумачення, коли контекст звужується до випадку подружньої зради (або зради чоловіка в стосунках). Тобто, щойно торкнувся принад іншої жінки, як почуття до коханої (= "серце") затьмарюються інстинктами. – Oksana Gubrenko Sep 20 '17 at 10:24
 • 3
  @Sasha Якщо орієнтуватись на визначення, то цей вислів тяжіє до приказки. А приказка може бути й сучасною, і мати конкретного автора, і лише з часом, набувши поширення, стати народною. – Oksana Gubrenko Sep 20 '17 at 11:21
9

Розмовне слово «пуця» має різні значення (якби це було щось однозначно непристойне, то його не використовували б як ім'я/прізвисько, але ми бачимо, наприклад, у Валерія Шевчука в декількох творах персонажа баба Пуця).

Але зокрема воно використувується, як евфемізм на позначення чоловічого статевого органа. Приклади та джерела:

 • Леся Ставицька, «Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми» (2008, Київ, «Критика», 456 с.): «Чоловічий статевий орган: <…> пуц, пуцак, пуцалін, пуцилина, пуцка, пуцлик, пуцька, пуцько, пуцюрина, пуця…» (ст. 425; дякую Oksana Gubrenko за хороше джерело).
 • Приказка: «Скільки вовка не годуй, а у медведя пуця більша і дупа ширша» (наприклад, тут; дякую Artemix за цінний коментар).
 • Фраза Ілони з книги Романа Кухарчука «Муха з цукром» (2003), що випадково побачила знайомого голим: «Та пуця у нього нівроку — ніжна і рожевенька — в головці» (ст. 100).

Саме в цьому значенні вжите це слово і тут.

А всю фразу можна зрозуміти таким чином: коли чоловік торкається жіночих принад, то його наміри зосереждуються на одному… Oksana Gubrenko в коментарі інтерпретувала це як затьмарення розуму/почуттів тілесними інстинктами (що ця фраза доречна, наприклад, у випадку подружньої зради; що частковим аналогом є «думати не головою, а одним місцем»). По-моєму, таке застосування можливе, але не єдине можливе (сама фраза акцентує увагу на зосередженні намірів в певному напрямі; це часто супроводжується відкиданням всього іншого: розуму, моралі тощо — а теоретично може і не супроводжуватися; тобто, на мою думку, на відміну від «думати не головою, а одним місцем», вислів «циця в руцю, а серце — в пуцю» не має чисто негативної конотації, а показує життя як воно є).

Ця фраза за своєю структурою тяжіє до приказки. Але наскільки часто вона вживається (чи широкий ареал її застосування, чи її використовують виключно в оточенні автора слів пісні) — невідомо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.