Чи існують україномовні аналоги таблиць Снеллена, Головіна — Сівцева або подібних?

enter image description here enter image description here

Не памʼятаю україномовнї, переважно совєцькі Головіна, Сївцева (доволї часто зустрічав, плюс незалежна від мови), також Орлової (рідко, рисунки для дїтей). Наразї для якісної перевірки — застаріла технолоґія [хоч і актуальна для «ловлї початкових поганозрячих»] — для цього є електрична технїка [назву не знаю, типу дивишся на змінний малюнок]. Щоправда, я не перевіряв себе давно.

Щодо можливостї існування альтернатив.

enter image description here
Мережевий магазин. Щоправда, виглядає вельми рекламно, отже і ненатурально. Взагалї без ы та і, переважно замінили ы на и.

enter image description here
↳Також мережевий магазин, але там є реальна світлина товару. Замість ые.

Я бачив у Інтернеті «українізований» варіант таблиці Сівцева: в ньому всі російські «и», окрім однієї (лівої в третьому рядку), замінені на українські «і», а всі «ы» — на «и». Я не знаю, як продуманість нової версії співвідноситься з продуманістю оригінальної (все-таки «і» легше відрізнити від більш «квадратних» літер; хоча оригінальна, може, теж не була повністю продуманою).

Приклади:

  1. О. В. Заболотний, В. В. Заболотний, «Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів», Київ, «Генеза», 2003 наводить часткове фото такої таблиці у завданні 190 на сторінці 93.
  2. Різні варіанти акомодаційних лінійок Коваленка ЛА-А і ЛА-С ідуть у комплекті з такою таблицею. Сама акомодаційна лінійка є сертифікованою. Приклади з ілюстраціями: інтернет-магазин 1, інтернет-магазин 2, інтернет-магазин 3.

Зображення (перепрошую за якість, довелося розвертати і вирізати зайве, щоб була лише таблиця; для зображень вищої якості перейдіть за посиланнями у другому пункті):

«Українізована» таблиця Сівцева

  • @Follower, лінійка, з логотипом. Теоретично використання такого зображення може підпадати під копірайт. Хоча теортично це в будь-якому разі є порушенням. – Sasha Sep 18 '17 at 11:01

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.