6

Чи існує прислів'я чи слово для позначення надмірного використання чогось нещодавно вивченого? Наприклад, раніше ти все робив за допомогою цвяхів і все було добре, а тут ти навчився користуватись викруткою і гвинтами і відтепер тільки ними й користуєшся повністю забувши цвяхи.

3
 • (1) «Co za dużo, to niezdrowo». (2) Law of the instrument: «I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.» — Abraham Maslow
  – bytebuster
  Sep 5, 2017 at 6:23
 • Є відоме: І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. Доволі схоже, якщо не знати весь контекст, хех.
  – stegetsj
  Sep 5, 2017 at 8:02
 • 5
  Навчи дурня Богу молитись - він і лоба розіб'є. Sep 5, 2017 at 11:55

2 Answers 2

5

Перефразовуючи Арахама Маслоу і Абрахама Каплана:

Знайшов молоток, тепер все видається цвяхами.

 • У Маслоу звучить так:

Я вважаю, що якщо єдиний ваш інструмент - це молоток, то спокусливо вважати все цвяхами.

 • У Каплана так:

Я називаю це законом інструмента і його можна сформулювати так: Дайте маленькому хлопчику молоток і він буде думати, що все навколо потребує стукання.


Тут вже не зовсім про надмірне, але майже в тему:

В умілого і долото рибу ловить!

2

Можна підійти з іншого боку: Повторення мати навчання.

З латинського: Repetiljo est inaier studiorum.

Старовинне латинське прислів'я.

Є інша, менш відома версія (можливо, це просто початковий вигляд загальновідомого прислів'я): Повторення мати навчання, але і притулок для ледарів.

Використовується як форма заохочення старанних занять.

А також вислів Горація: Двічі повторене сподобається.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.