3

Вчора почув розмову, де один зі співрозмовник назвав іншого цимбалоїдом. Я спитав про значення слова. Вони мені пояснили, що це людина якій все байдуже, тобто по цимбалах. Чи є таке слово?

1
  • В широкому сенсі, під час лайки люди досить часто використовують неологізми, це будь-якої мови і культури стосується… У цьому контексті, чи не могли б ви уточнити значення запитання «чи є таке слово»? Де воно є? У словниках? — то може і не бути. Commented Sep 3, 2017 at 14:46

1 Answer 1

6

Словник синонїмів (Святослав Караванський)

Цимбал
Дурбило, йoлоп, телепень; мн. цимбали, (музичний инструмент) цимбалики.

Инші словники мають схожі значення.

-оїд — узвичаєний афіксоїд давньогелладського походження зї значенням: подїбний до, форма, рідше ідея.

Якщо по-нашому: цимбалоподїбний. Отже слово цїлком може існувати, трактувати можна як подїбний до форми музичного инструменту, або як (подоба) до дурної істоти.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.