8

Тільки для неозначеної форми дієслова доєднати ґуґл видає 2540 результатів.

Доєднав: 265 результатів.

Доєднала: 47 результатів.

Доєднали: 1800 результатів.

Для неозначеної форми дієслова доєднувати ґуґл видає 157 результатів.

На державному сайті знаходжу таке:

Яким чином доєднати до вже створеної ОТГ інші сільські ради і чим керуватися?

АЄОА! СУМ такого слова не знає. Словники України Онлайн такого слова не знають. Корпус української мови такого слова не знає.

Звідки воно взялося?

4
 • 1
  Власна версія: гібрид від приєднувати(ся) і долучати(ся). Aug 27, 2017 at 14:41
 • @OksanaGubrenko як на мене - прекрасне слово виходить.
  – P. Vowk
  Aug 27, 2017 at 15:18
 • 4
  З погляду морфеміки — проблем немає: придатидодати. Приростки при й до мають схожі ролі: доїхатиприїхати, принестидонести. Ось думка: у мові є комбінація оє — двоє, а як питомість звучання щодо доє? Ось окрім приєднати є ще приємність. Якщо переглянути, з иншими йотованими дієсловами, проблем наче немає — доїхати, але при варіятивніший. Раптове питання фонетики. Щодо лоґістики питань немає: приєднати до вже щось єднального. Aug 27, 2017 at 15:36
 • 1
  @Follower витратите трохи часу на повноцінну відповідь, коли буде?
  – P. Vowk
  Aug 27, 2017 at 15:54

1 Answer 1

4

Морфеміка

Дієслова єднати чи єднувати зі схожими по суті приростками до- та при-.

Приростки до-, при- значаться початку або кінця дії: запрацювати, донести, принести. Не плутати зі суцільної доконаності, для цього є з-, по-, про-, на-.

Також до- — напряму дії: доїхати.

Єднання має початок, кінець і напрямок.

Найлоґічніше використовувати доєднати як напрямокове дієслово зі сполучником до:

— Вживано в прикладі запитання і в Google Books.
Корпус лейпцизького університету (тільки доєднати): до (49).

Дієслово єднати та приросток до поокремо є очевидно питомими.


Аби внести свою ясність, різниця між словами:
доєднати — важливий напрям; увага на дієслові можлива, але вторинна;
приєднати — увага на дієслові: спосіб чи час; можливість результату.

Також слушна думка щодо:
— При єдності
— До єдності

Отже:
Доєднати до чого? — як напрям;
Як доєднати до чого? — відшук напряму;
Як приєднати? — як спосіб (час, варіянт дії);
Приєднати до чого? — вельми обширне: як результат, спосіб чи важливість. Влучніше з иншими часами чи з контекстом.

Своє. Не бажано зловживати цим дієсловом:
— Якщо до клубу — (напр.) вступити, а не приєднатися;
— Влучний синонім: долучати.

2
 • 1
  от мені воно так і звучить: доєдную щось до чогось, а потім воно може бути вже й приєднане (коли я вже доєднав) до цього чогось. Одному мені так? Тобто, я доєдную ДО якоїсь єдності, а потім цей об’єкт знаходиться ПРИ цій єдності.
  – P. Vowk
  Aug 29, 2017 at 15:37
 • 1
  Мені до вподоби така думка, має право на існування. Aug 29, 2017 at 16:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.