2

Випадково знайшов у вікіпедії наступні статті:

Геш-функція

Геш-таблиця

Як правильно писати "хеш" чи "геш" (з точки зору українського правопису)? Та взагалі, звідки пішло слово "геш"?

  • Це невирішене питання українського правопису. Є багато прихильників передавати «h» як «г». І є багато прихильників передавати «h» як «х». – Sasha Aug 26 '17 at 19:12
  • 1
    Не бачу в цьому сенсу, коли в нас є ґ. Така ситуація питоміша для сусідніх мов. – stegetsj Aug 27 '17 at 0:31
  • @Follower і я не бачу. А щодо прихильників: серед фахових лінґвістів набагато рідше зустрічаються прихильники хекання. – P. Vowk Aug 27 '17 at 9:23
  • Але в звучанні hash мені щось ніяк не вдалося розчути г. Як тоді це може бути геш? – Bohdan Kuts Aug 30 '17 at 14:13
2

Наразі більшість джерел, здається, дають варіант «геш»:

Хоча от трішки старіші «Словники україни on-line» 2006 року пишуть: «хеш-адре́са», «хеш-адреса́ція», «хеши́рування» (sic!), «хеш-табли́ця», «хешува́ння», «хешува́ти», «хеш-фу́нкція».

І «геш», і «хеш» — різні варіанти транслітерації англійського «hash». Походження англійського «hash» — поза темою даного сайту (це, може, на English Stack Exchange).

| improve this answer | |

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.