4

Звідки пішло слово "вус", які інші значення мало слово з якого воно утворилось?

enter image description here

2 Answers 2

5

Етимольоґічний словник української мови у 7 томах

enter image description here enter image description here

Етимольоґічний словник української мови Я. Рудницького

enter image description here enter image description here

1
  • 1
    Дякую за відповідь, але мені дуже важко читати усі ці скорочення. Якби ви якось дали пояснення своїми словами. Sep 29, 2017 at 6:10
3

Побачив коментар до відповіді, а тому спробую розшифрувати. В ЕСУМі пише, що слово "вус" походить із праслов'янської "vǫsъ" чи "ǫsъ". від якого також пішли російське "ус", больгарське "въс", білоруське "вус" тощо. Також вважається спорідненим із прусським словом "wanso" (перекладається як "перша борода"), древньоірландським "fés" (борода), "find" ("волосся"), грецьким "ἴονθος" ("бородата, кошлата").

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.