8

Як перекласти з англійської "Further reading" (у значення додаткові джерела, як от у англомовних статтях Вікіпедії є розділ "Further reading"). Цей вираз повинен бути досить універсальним: його можна буде використовувати і в енциклопедіях (позначка відповідного розділу) і в наукових працях / research papers (позначка розділу в кінці праці) тощо.

В інтернеті зустрічав варіанти перекладу:

 • Подальше читання

 • Рекомендована література

 • Література для подальшого читання

Хотілося б почути чи є якийсь вдалий український варіант (підкріплений джерелами) можливо навіть новотвір. Бажано дійсно вдалий варіант перекладу, а не просто вираз "Література" (навіть не "рекомендована література") як це прийнято було писати в радянських наукових працях і який зараз вживають багато українських науковців. Вираз "література" у цьому контексті - ні в які ворота (це як написати "Literature" англійською у цьому контексті - сенсу ніякого)

5
 • Я перекладаю як дальше читання. І чому література в цьому контексті не підходить - незрозуміло, адже література буває не тільки художньою.
  – Yola
  Aug 23 '17 at 6:57
 • 3
  В українських статтях Вікіпедії перевага надається варіанту подальше читання. Aug 23 '17 at 7:34
 • Я завжди перекладаю як «Читати далі» або «Читати ще» :) Aug 26 '17 at 18:00
 • Хмм, 90 очок bounty полетіли на вітер. Так ніхто й не запропонував більш розлогу відповідь...
  – piznajko
  Oct 4 '17 at 21:46
 • 1
  @OksanaGubrenko щодо "Подальше читання" то згоден що в укрвікі часто вживають саме цей варіант для "Further reading", але от у самих правилах у них прописано "«Рекомендована література», «Додаткова література» та «Додаткова інформація» (uk.wikipedia.org/wiki/…)
  – piznajko
  Jul 26 '20 at 20:01
3

У неформальному контексті — чтиво

Існує онлайн-бібліотека з такою назвою.

Навіть у нас на сайті це слово використовувалося.

1
 • Непоганий варіант.
  – piznajko
  Sep 1 '17 at 3:17

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.