6

Це запитання також має відповідь (англійською):
Is "у мене є" equivalent to "я маю"?

У випадках у мене є щось зрозуміло, що казати правильно я маю щось. А як бути, коли ми кажемо, що щось відбувається/перебуває/міститься в певному місці чи в певний час?

Як правильно?

У нас сьогодні свято чи Ми маємо сьогодні свято?

У мене (є) вдома батьки сьогодні чи Я маю вдома батьків сьогодні?

У мене (є) гроші чи Маю гроші в кишені?

У мене зустріч о шостій чи Я маю зустріч о шостій?

Мене цікавить, де ота межа, коли треба уникати конструкції у когось є щось

1
 • 1
  @Follower Питання, на яке ви посилаєтесь, написано англійською. Наразі такі питання не об'єднуються в одне: ukrainian.meta.stackexchange.com/a/3/69
  – Artemix
  Commented Aug 22, 2017 at 14:56

2 Answers 2

3

По-перше, я не вважаю, що слід завжди замінювати «в/у <когось> є <щось>» на «<хтось> має <щось>». Так, конструкція «в <когось> є <щось>» найімовірніше з'явилася (чи принаймні значно розповсюдилася) під вливом російської мови. Так, не варто під впливом російської мови ще більше зловживати нею, ще більше відтісняючи найпряміший спосіб вираження думки — «<хтось> має <щось>». Але, наскільки мені відомо, на даний момент обидві конструкції є нормативними.

По-друге, припустімо навіть, що ми хочемо повністю позбутися конструкції «в <когось> є <щось>». Але не кожне використання «в/у <когось>» є прикладом цієї конструкції. «Я зараз у Маринки вдома»; «я позичив гроші в Олександра»; «після особистої трагедії в Олега істотно зіпсувався характер». Впливом російської можна назвати лише надмірне застосування «<хтось/щось> є в (у) <когось>», що є частковим випадком більш загальної конструкції «<хтось/щось> <щось робить> в (у) <когось>». Але остання цілком притаманна українській мові (і відповідно її частковий випадок «<хтось/щось> є в (у) <когось>» теж є певною мірою притаманним українській мові, неприманним є лише його надмірне вживання). Тобто:

 • Якщо дієсловом є «бути» («є», «був» тощо), то Ви можете задуматись, чи не варто змінити «<хтось/щось> є (був, буде) в (у) <когось>» на «<хтось> має (мав, матиме) <когось/щось>». Це не є обов'язковим, але зловживати без потреби першою конструкцію, піддаючись впливу російських мовних особливостей, не варто.
 • Якщо в конструкції «<хтось/щось> <щось робить> в (у) <когось>» вжите інше дієслово (не «бути»), то Ви з певною ймовірністю взагалі не зможете змінити це на «<хтось> має <когось/щось>» без втрати точності/лаконічності чи зловживання вже новою конструкцією:

  У Дмитра вчора захворіла донька.
  Дмитро вчора… мав хвору доньку?.. мав хворобу доньки?

З Ваших прикладів:

 • «У нас сьогодні свято/зустріч» = «ми маємо сьогодні свято/зустріч».
 • «У мене гроші в кишені» (або: «мої гроші в кишені») — складається враження, що основна інформація — це розташування грошей, а те, що вони у Вас були — це щось очевидне. «Я маю гроші в банку» — складається враження, що Ви сповіщаєте, що маєте гроші, а де вони саме — це вже вторинне.
 • «У мене батьки сьогодні [відпочивають] вдома» (або: «мої батьки сьогодні [відпочивають] вдома»). Мені здається, цей варіант Ви взагалі не зможете сказати по-іншому. Бо якщо головна інфомація — це те, що Ви маєте (живих і таких, що тримають із Вами контакт, а не залишили Вас при народженні) батьків, то зазначати при цьому, що де вони зараз — вже якось надто несуттєво.

TL;DR: (1) не саме використання конструкції «<хтось/щось> є в (у) <когось>» є невластивим українській мові, а лише нерозумне запобігання вжитку прямої конструкції «<хтось> має в (у) <когось/щось>»; (2) «<хтось/щось> є в (у) <когось>» є частковим випадком «<хтось/щось> <щось робить> в (у) <когось>», який цілком притаманний українській мові (отже і частковий випадок припустимий, хоч і не завжди оптимальний).

5
 • Дмитрова донька захворіла. Мої гроші в банку. Commented Aug 22, 2017 at 17:43
 • А щодо прикладу «У четвер у нас у країні свято "День Незалежності"»? Здається, звучить природніше, ніж «У четвер в нашій країні ми маємо свято "День Незалежності"»
  – MrBTTF
  Commented Aug 22, 2017 at 17:50
 • У четвер наша країна святкує День Незалежності. У четвер у своїй країні святкуємо День Незалежності. Commented Aug 22, 2017 at 17:53
 • @Follower, я мав на увазі «не зможете змінити це на „<хтось> має <когось/щось>“», а не «взагалі не зможете ні на що змінити».
  – Sasha
  Commented Aug 22, 2017 at 20:30
 • 2
  До першого параграфу. Не обов'язково з російської. Багато мов тюркської та угро-фінської груп не мають дієслова to have. Наприклад, у турецькій є var, sahip та olmak, але жодне з них не перекладається дослівно як to have. Commented Aug 23, 2017 at 1:23
3

Як ви вже зрозуміли, питомо й правильно: я маю щось.

Те саме і для запитань
Маю гроші в кишені?

Порівняйте, для іншої персони
Маєш гроші в шухлядці?

Аби легше запитувати з інтонацією, можна додати питому частку чи
Чи маю я гроші в кишені?
Чи має пані гроші в шухлядці?

Також для полегшення додається особа, зазвичай після дієслова, оскільки нам важливіша дія, а не персона.


Це просто цікавий нюанс і не є продовженням відповіді. Бо я не знаю як в инших європейських мовах, й маю сумніви щодо цього.

Дієслова have (англійська) та мати також мають схожі ролі

— Do I have to do?
— Чи я маю зробити?

— Do I have something?
— Чи я маю щось?

В польській мові майже (в більшості випадків можна пропускати особи) те саме, як у відповіді.

3
 • Може ви не зрозуміли, але я не мав на увазі питання. Мене цікавить саме правильність уживання за наявністю обставини місця та часу. Бо Маю гроші в кишені звучить природньо, але Я маю вдома батьків сьогодні якось уже не дуже. Я намагався навести різнопланові приклади, щоб зрозуміти ту різницю, коли варто сказати з дієсловом мати, аніж з бути
  – MrBTTF
  Commented Aug 22, 2017 at 16:10
 • Іще згадав приклад. Коли комусь кажеш: Допоможи, у мене проблема. Таке вживання так само є не бажаним?
  – MrBTTF
  Commented Aug 22, 2017 at 16:22
 • Ви без проблем можете сказати Допоможи, маю проблему. А щодо батьків — позбудьтесь центричності: Сьогодні батьки у моїй хаті чи Сьогодні вдома (мої) батьки, значення вдома вже означає твоє місце проживання. Але якщо не про свій — то вживається у когоу нього вдома, але це не та конструкція. Commented Aug 22, 2017 at 17:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.