3

Немов-префікс зу- є в словах, для прикладу: зупинка (але спинитися), зухвалий (але хвалитися), зустріч (стрітити) тощо.

Звісно, сей префікс не втрачається: є зупинитися і зустрічати.

Цікаво значення та роль префікса. Якщо є можливість — також походження.

Чи це просто різновидність префікса з зі своїми зі чи зо? Якщо так, то як закріпилися звуки у, о, і?


Подібні запитання

Чи взаємозамінні "супутник" і "попутник"?

3
 • 1
  ukrainian.meta.stackexchange.com/questions/204/…
  – P. Vowk
  Commented Aug 22, 2017 at 9:42
 • Що таке «немов-приросток»? «Приросток» бачу, а «немов-приросток»? Ви маєте на увазі, що це щось схоже на приросток, але не впевпені, що це справді є приросток з морфологічної точки зору?
  – Sasha
  Commented Aug 22, 2017 at 10:31
 • Так, бо зараз це наче частина пня. Commented Aug 22, 2017 at 12:45

1 Answer 1

4

Цікаве запитання. Справді, як дізнатися, що таке зу-: форма префікса з- із додатковою голосною для милозвучності чи стик префікса з- із префіксом у- (в-)?

Мені особисто здається, що зі- і зо- — то найчастіше голосна для милозвучності, а зу — найчастіше комбінація з- + у- (в-), адже маємо (іноді застарілі) слова упи́н (впин), ухвалити, устрі́ти (встрі́ти).

«Етимологічний словник української мови» О. Мельничука каже таке:

 • зуми́снеуми́сне/уми́сний (споріднені до мисль) (том 4, ст. 17; том 3, ст. 466);
 • зухва́лий ← польські zuchwały, *zupwać (z- + *upwać) ← праслов'янське *upъvati (том 2, ст. 283);
 • зустрі́ти, зу́стріч, устрі́ча («зустріч»), устрі́ч («назустріч»), стрі́ти, стрі́ча ← праслов'янське *sъ-rěsti < *sǔ-rēttei (том 5, ст. 446);
 • зу́пи́н, зу́пи́нка, зупини́ти, упина́тися («відмовлятися»), упня́ти («зв'язати»), упі́н («стрічковий канат для прив'язування»), упо́н («прив'язь»), упо́на («пута, стрічка, мотузок»), уп'я́тий («прив'язаний») ← праслов'янські peͅti, pьnoͅ (том 4, ст. 651).

Тобто, хоча словник прямо каже про похождення зу<щось> від у<щось> лише у перших двох випадках (причому в першому випадку у- є окремим префіксом, а в другому — можливо, навіть частиною кореня), велика кількість споріднених слів вигляду у<щось> у третьому і четверному випадках складає враження, що я правий у всіх цих випадках (зу…у…).

(Хоча із зо- є теж багато випадків, коли -о- є явно початком наступної морфеми, а не просто голосною для зручності читання: зобижати, зобов'язаний, зображення.)

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.